Tivtu uručeno priznanje za održivi razvoj turizma

Turistička organizacija Tivat učesnik je Green Destinations 2022 i Future of Tourism samita koji se održavaju u Atini od 26. do 30.septembra. Ovogodišnji kongres je okupio oko 250 delegata iz preko 40 zemalja.

Događaj povezuje stručnjake koji se bave održivošću destinacije, kao i turističke organizacije i kompanije koji kroz primjere dobre prakse otkrivaju nove inicijative, praktične alate i rješenja za održivije turističke destinacije. Pored predavanja vodećih stručnjaka iz ove oblasti, organizovane su i brojne radionice na kojima se razgovaralo o nacionalnim i međunarodnim temama.

Foto: Share Montenegro

Na kongresu je razgovarano o strategijama turističkih destinacija koje rade po standardima GSTC-a (Globalnog savjeta za održivi razvoj), razvoju proizvoda kako bi se smanjila sezonalnost u destinacijama, alatima i indikatorima za održivi turizam, marketingu, zaštiti životne sredine, kulture, kao i o upravljanju, otpornosti i oporavku destinacija.

Razvijene turističke destinacije poput Grčke, Slovenije, Finske, Turske, Singapura i brojnih drugih ubrzano rade na standardima održivosti i sertifikaciji biznisa sa ciljem da u narednih nekoliko godina najveći ili svi turistički kapaciteti imaju određeni sertifikat iz oblasti održivosti koji je prepoznat od strane GSTC-a.

Strategijom razvoja turizma Crne Gore i akcionim planom do 2025 planirano je da i Crna Gora intenzivnije radi u ovom pravcu, a Tivat je prva destinacija koja je započela proces razvoja i monitoringa prateći ove standarde.

Foto: Share Montenegro

Direktorica TO Tivat, Danica Banjević, učestvovala je na panelu ,,Održivi turizam na Balkanu” koji je organizovan od strane Balkan Green grupe. Na panelu se razgovaralo o izazovima sa kojima se suočavaju zemlje Balkana u daljem održivom razvoju destinacija. Pored direktorice TO Tivta, govorili su i potpredsjednik Opštine Trebinje, predstavnici Dinardica projekta, GIZ Bosne i Hercegovine i GIZ SEDRA 2 projekta.

Balkan Green je platforma koja povezuje profesionalce u destinacijama i biznise sa ciljem da se kreira jaka i pouzdana profesionalna mreža koja će raditi na usmjeravanju daljeg održivog razvoja regiona. Balkan Green grupa trenutno obuhvata Crnu Goru, Albaniju, Sjevernu Makedoniju, Bosnu i Hercegovinu i Sloveniju. Svi osnivači Balkan Green grupe su Green Destinations i Travelife predstavnici u svojim zemljama. Inicijalne aktivnosti Balkan Green grupe su podržane od strane USAID-EDGE regionalnog projekta. Tokom ovog samita potpisan je ugovor izmedju Green Destinations i Balkan Green grupe za ekskluzivno regionalno predstavljanje Green Destinations.

Foto: Share Montenegro

Na gala večeri u organizaciji Turističke organizacije Atina, a pod pokroviteljstvom Nacionalne turističke organizacije Grčke dodijeljene su i ovogodišnje nagrade destinacijama koje su u 2022. prošle proces evaluacije i revizije. Tom prilikom Tivtu je i zvanično uručena bronzana nagrada Green Destinations za dosadašnje napore na putu održivosti. Nagrada važi naredne dvije godine tokom kojih je potrebno intenzivno raditi na akcionom planu i jasnoj mapi puta shodno komentarima iz izvještaja revizora. Tivat je i prva destinacija na Zapadnom Balkanu (WB6) koja je dostigla ovaj nivo.

Podijeli: