Studenti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo u mogućnosti da žive i istražuju turizam tokom cijele godine

Za studijsku 2020/21. godinu, odobren  je upis za 180 brucoša na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo Univerziteta Crne Gore, a samo interesovanje za studijski program Turizam i hotelijerstvo, tradicionalno je stabilno i sa tendencijom blagog rasta, pa neće iznenaditi ako broj zainteresovanih bude viši od predviđenog broja za upis, kazao je Ilija Moric.

Sa njim smo razgovarali o promotivnim aktivnostima Fakulteta za turizam i hotelijerstvo, upisu studenata, najtraženijim studijskim programima i očekivanjima prilikom upisa novih generacija.

“Besplatna školarina, vrlo dobri edukativni kapaciteti Fakulteta, atraktivnost grada Kotora i velike turističke investicije širom Crne Gore, osnovni su pokretači rastućeg interesovanja mladih za turizam. Pored toga, radi se o modernom, atraktivnom i dinamičnom pozivu, čija bitnost u budućnosti može samo rasti”, rekao je Moric.

Fakultet za turizam i hotelijerstvo, objašnjava, nudi objedinjen studijski program turizma i hotelijerstva, a studenti se na III godini opredjeljuju za turističku ili hotelijersku oblast.

“Zbog većeg broja, studenti se na predavanjima dijele u dvije grupe, a na vježbama u tri grupe, praćene individualnim konsultacijama prema potrebi i zahtjevima studenata. Time se obezbjeđuje viši kvalitet prenosa znanja, uspješnija  komunikacija i nastavni proces, posebno u dijelu razumijevanja i praćenja savremenih trendova u turističkoj i hotelijerskoj teoriji i praksi”, govori on.

Osim redovnih metoda nastave, saopštava on, Fakultet intenzivno radi na organizovanju gostujućih predavanja i stručnih posjeta, učešću na naučnim konferencijama i okruglim stolovima, manifestacijama studentske organizacije i UCG-a i drugo.

“Zahvaljujući lokaciji Fakulteta u srcu Starog grada Kotora, studenti su u mogućnosti da žive i istražuju turizam tokom cijele godine. Tome najviše doprinose cjelogodišnji kruzing turizam, UNESCO status Kotora i edukativni kapaciteti Fakulteta za turizam i hotelijerstvo. Na drugoj strani, daljom digitalizacijom nastave radi se na uvođenju novih nastavnih alata, koji profesorima i studentima olakšavaju razumijevanje i praćenje novih turističkih znanja i vještina”, kaže Moric.

On saopštava da su u planu i onlajn prezentacije posebno putem veb sajta, Zoom aplikacije i drugih platformi za direktan kontakt sa maturantima.

“Sve informacije neophode brucošima dostupne na zvaničnom sajtu www.ucg.ac.me/fth, a stabilizacijom trenutne situacije, maturanti će moći da posjete Kotor i kroz direktan kontakt se upoznaju sa Fakultetom i gradom u kom će studirati”, dodao je on.

Ističe da Fakultet za turizam i hotelijerstvo i grad Kotor pružaju veoma dobre mogućnosti za praktičnu obuku, sezonsko zaposlenje i uspješno studiranje.

“Posebno su dobro riješena pitanja studentskog standarda, kao što su smještaj i ishrana studenata u studentskom domu, stipendiranje i kreditiranje studenata itd. Sa druge strane, mogućnosti za ispunjen  društveni život, građanski aktivizam, sezonsko zaposlenje, sport, rekreaciju ili hobi u Kotoru i okruženju su među najboljima u Crnoj Gori”, saopštio je Moric.

Već dugi niz godina, dodaje on, sva ponuđena mjesta na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo se popune kroz tri upisna roka, a interesovanje tradicionalno premašuje broj od 180 raspoloživih mjesta.

“Preporuka za sve maturante je da podnesu prijavu već u prvom upisnom roku i na vrijeme “rezervišu svoje mjesto” u turizmu Crne Gore”, završava on.

Podijeli: