Promocija Starog grada Bara u 3D i virtuelnoj realnosti

Projekat “Promocija Starog grada Bara u 3D i virtuelnoj realnosti”, start-up kompanije “3D ARCH”, biće realizovan i prezentovan javnosti do kraja oktobra.

Kako je naglasio rukovodilac ovog značajnog poduhvata mr Darko Kovačević, projekat je podržan na konkursu za učešće u raspodjeli sredstava za realizaciju projekta valorizacije kulturne baštine, koji se odnose na arheološka istraživanja, konzervatorske i restauratorske radove, rekonstrukciju i promociju kulturnih dobara na teritoriji Bara. Konkurs je realizovala Turistička organizacija opštine Bar.

Kovačević je naglasio da će projekat biti realizovan u saradnji sa JP Kulturni centar Bar i kustosom Starog grada Bara, arheologom mr Mladenom Zagarčaninom.

“Glavni cilj projekta je dokumentovanje, očuvanje i promocija kulturnog dobra Stari grad Bar korišćenjem najsavremenijih metoda digitalnog dokumentovanja u vidu fotogrametrije. Stari grad biće fotoskeniran dronom sa kamerom visoke rezolucije i kvaliteta, što će predstavljati bazu podataka iz koje će softverski biti formiran 3D model i na taj način prezentovan Stari grad kao cjelina”, pojasnio je Kovačević.

Kako je kazao, objekti od posebnog značaja unutar grada, poput rekonstruisane Crkve Sv. Katarine, Crkve Sv. Venerande, hamama, episkopske palate i sl. kao i strukture i zidovi objekata kojima prijeti dalje urušavanje biće posebno snimljeni u većoj rezoluciji kako bi se postigla visoka tačnost modela i tako doprinijelo njihovom očuvanju.

Ove modele, kaže Kovačević, pratiće i 3D modeli najreprezentativnijeg pokretnog materijala pronađenogtokom arheoloških istraživanja.

“S obzirom na to da su 3D modeli georeferentni i mjerljivi visokom tačnošću, omogućiće kustosu Starog Bara Mladenu Zagarčaninu i drugim istraživačima lakše proučavanje i planiranje budućih arheoloških i konzervatorskih intervencija. Rezultati projekta u vidu baze podataka, 3D modela i orto mapa u visokoj rezoluciji biće dostavljeni relevantnim institucijama kulture”, dodao je Kovačević.

Optimizovanjem 3D modela za internet i njihovu prezentaciju u virtuelnoj realnosti kroz dvojezičnu internet platformu, svim zainteresovanima biće omogućeno da na jednostavan način steknu uvid i virtuelno posjete ostatke Starog Bara.

“3D prikaz naći će se na onlajn platformi, odnosno sajtu, gdje će postojati mogućnost da se cjelokupan grad i svaki značajan objekat u Starom Baru sagleda iz svih uglova, kreirajući doživljaj najbliži posjeti. Vizuelnu prezentaciju pratiće 3D modeli pokretnog materijala i tekstualne informacije o svakom istorijski značajnom objektu” istakao je Kovačević. Posebno je akcentovao i to što je Turistička organizacija Bara prepoznala potencijal ove moderne metode digitalnog dokumentovanja i prezentacije, koja se prvi put primjenjuje na jednom kulturnom dobru u Crnoj Gori.

Podijeli: