Predstavljen MED model za održivu kulturnu rutu

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore održala online radionicu na temu „BEST MED model održivog puta i kulturnih ruta i indikatori u turizmu“, namijenjenu turističkim akterima uključenim u koncipiranje, diversifikaciju i promociju različitih aspekata, doživljaja i integralne ponude kulturnih ruta Crne Gore uz poštovanje principa održivog razvoja turizma.

Radionicama su prisustvovali relevantni lokalni turistički akteri čije je djelovanje ključno za uspostavljanje, održivo funkcionisanje i upravljanje kulturnim i turističkim stazama, a koji su posredno ili neposredno povezani sa područjem „Illyricum Trail“, kulturnom stazom koja baštini, valorizuje i promoviše tragove antičke civilizacije u Crnoj Gori.Kulturna staza „Illyricum Trail“ pripada transregionalnoj kulturnoj ruti „Put rimskih careva i dunavski put vina“ kojom upravlja Dunavski centar za kompetenciju čiji je zadatak promocija održivog razvoja turizma u regionu i jačanje ekonomskog razvoja zajednica”, navodi se u saopštenju.

Predavači na radionicama bili su eminentni stručnjaci iz ove oblasti, doktoranti Aleksandra Petronijević i Srna Sudar, a pored Nacionalne turističke organizacije Crne Gore na radionicama  su učestvovali i JU Muzeji i galerije Podgorice i lokalne turističke organizacije: TO Podgorica, TO Cetinje, TO Kotor, To Budva, TO Andrijevica i TO Ulcinj.

“Tokom radionice predstavljen je MED model za održivu kulturnu rutu, koji podržava intersektorski i intrasektorski proces planiranja održivog razvoja turizma analiziranog pilot područja „Illyricum Trail“. Pomenuti model pruža set alata koji olakšavaju menadžmentu kulturnih ruta, nacionalnim kreatorima politike, turističkim organizacijama i ostalim relevantnim akterima planiranje budućih neophodnih aktivnosti kojima će se unaprijediti aktuelni nivo održivosti pilot područja, što će ujedno omogućiti dobijanje i razmjenu podataka, zajedničku procjenu nivoa održivosti turizma, kao i zajedničko koncipiranje liste relevantnih turističkih indikatora koji će biti korišćeni tokom budućeg integrisanog procesa planiranja održivog razvoja turizma „Illyricum staze“ u Crnoj Gori”,navodi se u saopštenju.

Nacionalna turistička organizacija Crne Gore realizuje „BEST MED“ projekat od novembra 2019. godine u saradnji sa 10 projektnih partnera iz 8 zemalja koje pripadaju mediteranskom programskom području. Glavni cilj Interreg MED „BEST MED“ projekta je jačanje transnacionalne saradnje kako bi se zajedničkim snagama prevazišli izazovi koje vežemo za: održiv razvoj turizma, ublažavanje sezonalnosti turizma, upravljanje turističkim tokovima tokom vrhunca sezone, racionalno korišćenje i zaštitu prirodnih i kulturnih resursa kao i održiv ekonomski, ekološki i društveno-kulturni razvoj destinacije.

Podijeli: