Novi sadržaji u Biogradskoj gori

U susret predstojećoj turističkoj sezoni, koja u NP Biogradska gora tradicionalno počinje manifestacijom „Prvomajsko otvaranje parka“, u toku su završni radovi na uređenju pješačkih i biciklističkih staza, vidikovaca i parking prostora, kako bi spremni dočekali posjetioce.

I ove kao i prethodnih godina posjetiocima će na raspolaganju biti Centar za posjetioce, suvenirnica i restoran na obali Biogradskog jezera, pješačke i biciklističke staze, tematska staza u Dolovima, vidikovci, iznajmljivanje kajaka i drvenih čamaca za vožnju jezerom i drugi sadržaji.

Novitet u turističkoj ponudi ovog parka predstavlja “Posmatranje medvjeda”, koju Nacionalni parkovi Crne Gore realizuju u saradnji sa Parkovima Dinarida.

U sklopu ovog projekta napravljena je marketing strategija posmatranja medvjeda u okviru koje su nadzornici parka prošli specijalne obuke za vodiče.

Takođe, projektom u tekućoj godini biće izgrađene platforme sa kojih će posjetioci moći da posmatraju medvjede, kao i formiranje Centra za posjetioce i suvenirnice koje će se nalaziti u sklopu Upravne zgrade NP Biogradska Gora u Kolašinu.

Otvaranjem Centra za posjetioce i suvenirnice u Kolašinu, u kojoj će lokalni proizvođači moći da plasiraju svoje proizvode i rukotvorine.

Na ovaj način će se i doprinijeti umanjenju sezonalnosti.

Kako bi obogatili i učinili zanimljivijim boravak u prirodi za najmlađe narednih dana biće montirano i dječije igralište u blizini Biogradskog jezera.

Kao nova ponuda u okviru ukupne ponude NP Biogradska gora, od ove turističke sezone, biće i posjeta Botaničkoj bašti-spomeniku prirode, koja je od decembra 2018. povjerana Nacionalnim parkovima Crne Gore na upravljanje.

Takođe, ono što je veoma značajno za taj nacionalni park jeste što je od ove godine turistička ponuda obogaćena i sa dva turistička voza, koja će saobraćati od ulaza Kraljevo kolo do Biogradskog jezera.

“U saradnji sa Upravom za javne radove, Privrednom komorom Crne Gore u sklopu projekta „Razvoj niskokarbonskog turizma u Crnoj Gori“ čiji je implementator UNDP, Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore realizovalo je proces nabavke dva turistička voza za organizovani prevoz turista od ulaza Kraljevo kolo do Biogradskog jezera. Ovim vidom transporta JPNPCG želi umanjiti ne samo zagađenje od automobila tokom jula i avgusta, kada park bilježi najveći broj posjeta, već i saobraćajnu buku i gužvu na pomenutom putnom pravcu”, kazao je direktor JPNPCG Elvir Klica.

Vagoni oba voza su otvoreni, a jedan od njih ima i rampu za osobe sa invaliditetom. Vozovi će biti opremljeni i audio opremom, što će omogućiti posjetiocima upoznavanje sa prirodnim i kulturnim vrijednostima parka i njegovoj turističkoj ponudi tokom vožnje.

„Broj posjetilaca iz godine u godinu se povećava, tako da vjerujemo da ćemo ovom dodatnom uslugom obogatiti ne samo turističku ponudu Nacionalnog parka, već i omogućiti upoznavanje posjetilaca koji će putovati vozom sa prirodnim vrijednostima Biogradske gore o kojima će imati mogućnost da saznaju tokom vožnje, zaključio je Klica.

Ukupna dužina transporta u oba pravca sa okretištima i preuzimanjem posjetilaca u oba pravca je oko 7 kilometara. Korišćenjem voza smanjiće se saobraćajna gužva na putnom pravcu Kraljevo kolo – Biogradsko jezero, kao i broj vozila na parkingu u blizini samog jezera.

Ove godine posjetioci će moći da koriste i druga prevozna sredstava na putnom pravcu Kraljevo kolo – Biogradsko jezero, a u predstojećem periodu planiraju se radovi na proširanju parking prostora na ulazu Kraljevo kolo, čime će se steći uslovi za smanjenje ili potpuno uklanjanje vozila iz srca NP Biogradska gora.

Takođe, u saradnji sa turističkim agencijama planirana je pojačana promocija korišćenja turističkih vozova, kao način da posjetioci daju lični doprinos u očuvanju zaštićenih područja. Vožnja vozovima neće se naplaćivati, već posjedovanjem ulaznica za park posjetioci stiču pravo na besplatnu vožnju.

Cijene ulaznica za Nacionalni park Biogradska gora biće na nivou prošlogodišnjih, odnosno tri eura po osobi, a neće se mijenjati ni cijene ostalih turističkih usluga parka – iznajmljivanje kajaka, drvenih čamaca, bungalova, bicikala i dr.

Podijeli: