Hoteli će biti puni, problem prazan privatni smještaj

U Ministarstvu turizma očekuju da će, prema svim pokazateljima sa kojima raspolažu, ova turistička postsezona nastaviti trend od ranijih godina i biti najbolja do sada, saopštio je državni sekretar u Ministarstvu turizma Damir Davidović. Predsjednik Odbora udruženja turizma Privredne komore Dragan Ivančević upozorio je da će tokom postsezone biti puni samo hotelski kapaciteti, dok će kapaciteti u komplementarnom, odnosno privatnom smještaju ostati prazni. U Hotelskoj grupi Budvanska rivijera očekuju da postsezona bude duža nego lani.

“Naša očekivanja potvrđuju i podaci koje dobijemo od privrede, posebno kada se radi o objektima kolektivnog smještaja koji generalno u prosjeku imaju snažniji buking u periodu septembra i oktobra nego što je to bio slučaj prošle ili neke od ranijih godina”, kazao je Davidović Pobjedi.

On očekuje da se nastavi trend koji je prisutan već duže od dvije godine da je svaki uporedni mjesec bolji od istog u prethodnom periodu. Davidović je podsjetio da je lani u septembru i oktobru u kolektivnom smještaju zabilježeno 197.841 turista to je bio rezultat koji je bio bolji za gotovo 30.000 turista nego u istom periodu 2016. godine.

Prema njegovim riječima, postsezona je sve duža iz godine u godinu i ona prirodno treba da traje do kraja oktobra.

“Međutim, ono što su naša očekivanja je da ona ove godine ostvari značajno bolje rezultate nego prethodne godine. Naravno da uvijek postoji prostor da se ona produži, ali za sada fokusirani smo da u ovim mjesecima sve i dalje bude na visokom nivou jer zadovoljni turisti su najbolja preporuka”, rekao je Davidović.

On smatra da će bolji rezultati u ovim mjesecima prirodno dovesti u budućnosti i do daljeg produžetka sezone.

Davidović je istakao da je u cilju produženja sezone naglasak stavljen na manifestacije koje se dešavaju u ovom periodu i koje imaju kapacitet da dovedu veći broj turista.

On je ocijenio da je ovogodišnja ljetnja turistička sezona protekla dobro uz “naravno, neke izazove kojima moramo snažnije da se pozabavimo u narednom periodu”.

“Tu prvenstveno mislim na pitanje čistoće, dok ostaje prostor da se razmišlja na koji način treba još kvalitetnije pripremiti ovogodišnju zimsku sezonu i narednu ljetnju turističku sezonu”, rekao je Davidović.

Prema njegovim riječima, Crna Gora ima možda i najlošiju strukturu smještajnih kapaciteta na Mediteranu. Od ukupnih smještajnih kapaciteta svega 15 odsto se odnosi na osnovni smještaj, odnosno hotele, dok se 85 odsto odnosi na komplementarni, odnosno privatni smještaj. Tokom postsezone možemo samo govoriti o punjenju kapaciteta u osnovnom hotelskom smještaju, ali što se ukupnog turizma tiče i sezone, to je malo upozorio je Ivančević.On je naveo da za hotele sezona traje oko šest mjeseci, ali da za komplementarni smještaj ona traje samo 45 dana, kako je bilo i ove godine.

“Komplementarni smještaj je zastupljen samo u glavnoj sezoni. U pred i postsezoni imamo maltene potpuno prazan taj vid smještaja, liše smještaja u sivoj zoni, a koji je van društvene kontrole”, kaže Ivančević.

On dodaje da je u sivoj zoni ogroman broj stanova za tržište koji se nalaze u vlasništvu uglavnom stranih državljana nerezidenata.

“Oni prave privid jedne dobro popunjene destinacije, a u stvari u turističkom smislu mi nijesmo razvili destinaciju na pravi način i nemamo taj kontinuitet punjenja u svim vidovima smještaja. Ponuda je sada podešena za masovni turizam 45 dana, van toga samo živi jedan broj hotela, što je oko 15 odsto ukupnih kapaciteta i što nije dovoljno da bi mogli da kažemo da turistička destinacija živi svoj šestomjesečni život”, istakao je Ivančević.

Iz Hotelske grupe Budvanska rivijera navode da postsezonski period protiče sa nepromijenjenim intenzitetom i popunjenošću njihovih hotela.

“Prema projekcijama potvrđenih rezervacija, ovogodišnji septembar će biti na nivou prošlogodišnjeg sa očekivanih 90.000 noćenja. Iako smo već u periodu vansezone, treba svakako istaći da je trenutna popunjenost kapaciteta grupacije gotovo stoprocentna”, kazali su iz Budvanske rivijere.

Predstavnici ove kompanije podsjećaju da su prošle godine ljetnju turističku sezonu okončali 20. oktobra zatvaranjem Turističkog naselja Slovenska plaža.

Podijeli: