CG doprinosi razoju turizma i „plavog rasta“

Crna Gora je tokom svog predsjedavanja Strategijom Evropske unije za Jadransko-jonski region (EUSAIR) posvećena i značajno doprinosi promovisanju razvoja turizma i oblasti „plavog rasta“, koji predstavljaju važan faktor za sveukupan napredak Jadransko-jonskog regiona, poručeno je na sastanku Upravnog odbora EUSAIR-a.

„Učešće u sprovođenju EUSAIR-a, a koje pociva na pristupu medjusektorskog upravljanja, predstavlja značajnu podršku procesu evropske integracije i pored ostalog omogućava i zemljama Zapadnog Balkana da blisko sarađuju sa državama članicama EU u definisanju prioriteta koji su od znacaja za cijelu Jadransko-jonsku makroregiju“, rekla je generalna direktorica za EU u Ministarstvu vanjskih poslova i EUSAIR nacionalna kordinatorka Jelena Burzan, saopšteno je iz Ministarstva vanjskih poslova.

Kako je istakla, Crna Gora kao prva predsjedavajuća zemlja koja nije članica EU namjerava i dalje da sprovodi dugoročne ciljeve EUSAIR-a.

„Tokom predsjedavanja smo fokusirani na promociju plavog rasta i razvoj turizma, imajući u vidu znacaj ovih sektora za ukupan ekonomski prosperitet Jadransko-jonskog regiona“, navela je Burzan.

Zamjenica glavnog pregovarača-nacionalna IPA koordinatorka  i EUSAIR nacionala koordinatorka za EU fondove u Kancelariji za evropske integracije Ivana Glišević Đurović podsjetila da je Strategija EU za Jadransko – jonski region usvojena 2014.  i naglasila značaj daljeg usklađivanja prioriteta i ciljeva EUSAIR-a sa najvaznijim dokumentima kojima ce se definisati prioriteti finansiranja u narednoj finansijskoj perspektivi (2021-2027).

„Naša namjera je da, nakon 2020, EUSAIR bude zamišljen kao široka i snažna regionalna razvojna strategija, kako na nacionalnom, tako i na nivou EU. Uvjeravam vas da će Crna Gora biti siguran i pouzdan partner svima vama u budućim aktivnostima EUSAIR-a, sa ciljem daljeg razvoja našeg regiona“, zaključila je ona.

Podijeli: