Reciklaža bezbjedna po životnu sredinu

Istraživači sa Državnog univerziteta Sjeverne Karoline (DUSK) razvili su besplatan alat, lak za korišćenje, koji pomoću višestrukih računarskih modela pomaže sistemima čvrstog otpada da postignu svoje ekološke ciljeve na najisplativiji mogući način.

Foto: Pixabay

Istraživači su, kako ističu, “vođeni idejom da sistemi upravljanja otpadom čine više od jednostavnog odlaganja čvrstog otpada na deponije” poručili da sistemi u budućnosti moraju ne samo da bezbjedno skladište ili recikliraju čvrsti otpad, već i da minimiziraju sve zdravstvene rizike povezane s njim, kao i rizike po životnu sredinu, povezane sa zagađenjem vazduha ili vode i oslobađanjem gasova staklene bašte, koji se mogu proizvesti dok se čvrsti otpad prerađuje ili razlaže.

„Izazov je u tome što sistemi za upravljanje otpadom mogu da urade mnoštvo stvari da bi postigli ove ciljeve“, kaže Džejms Lejvis, koautor rada o novom alatu i profesor ekološkog inženjerstva na DUSK- u. On je pojasnio da je tim naučnika sa ovog univerziteta kreirao alatku otvorenog koda pod nazivom “Životni ciklus optimizacije čvrstog otpada”, koji omogućava korisnicima da procijene kako treba tretirati otpad od primarne selekcije do procesa reciklaže.

Naučnici su ponudili besplatan softver komunalnim preduzećima, uz pomoć kojega mogu naći optimalan i “najmanje bolan” način recikliranja, uz minimalne negativne efekte po životnu sredinu i biodiverzitet.

Podijeli: