Kolonija pelikana uvećana za 150 mladih

Na Skadarskom jezeru kolonija pelikana uvećana za čak 150 mladih jedinki.

“Imamo lijepu vijest! Kao nikada do sada otkad se vrši monitoring brojnosti i stanja zaštićene ptičje vrste, porodica pelikana, uvećana je za 150 mladih jedinki. To su pokazali rezultati upravo završene sezone gniježđenja ovih ptica u NP Skadarsko jezero u Specijalnom rezervatu Pančeva oka”, saopšteno je iz NP Skadarsko jezero.

Imajući u vidu mjere konzervacije koje sprovodi Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore u saradnji sa nadležnim institucijama i organizacijama kada je riječ o očuvanju pelikana, ovako lijepa vijest o brojnom podmlatku, kako dodaju, ne može da čudi.

Populacija pelikana, dodaju u saopštenju, posljednjih godina je stabilna usljed implementiranja mjera za konzervaciju staništa, te je trend populacije pozitivan.

“Nacionalni parkovi Crne Gore su u saradnji sa partnerima, u više navrata, postavljali platforme za gniježđenje pelikana u cilju poboljšanja uslova za njihovo gniježđenje što je rezultiralo povećanjem brojnosti gnijezdećih parova. Prošle godine je u okviru programskih aktivnosti aktivirana specijalna kamera koja u realnom vremenu prikazuje stanje na gnijezdilištu. Ova aktivnost kojom se na najbolji način, bez uznemiravanja, prati kolonija pelikana, u ranijem periodu je implementirana u sklopu projekta “Wetland management of Dalmatian Pelican Conservation in the Mediterranean Basin”, koji su sprovodile domaće partnerske organizacije u saradnji sa francuskom NVO Noe Conservation”, saopšteno je iz NP Skadarsko jezero.

Ističu da je u planu i postavljanje osmatračnica za posmatranje ptica na dvije lokacije u NP Skadarsko jezero u okviru PACON projekta koji JPNPCG realizuje u saradnji sa partnerima iz regiona.

„Redovni monitoring biodiverziteta značajnih vrsta, pa tako i monitoring ornitofaune, sprovodi se u okviru Programa upravljanja NP Skadarsko jezero za 2021. godinu, odnosno petogodišnjeg Plana upravljanja za period 2021-2025. godina”, poručuju iz NP Skadarsko jezero.

Podijeli: