Zadužbine u Herceg Novom: Od zaborava do korišćenja dug je put

Herceg Novi se može pohvaliti da po broju zadužbina, u odnosu na broj stanovnika, spada u bogatije gradove. U gradu pod Orjenom danas postoji čak 14 zadužbina koje su znameniti Novljani kroz istoriju zavještavali gradu, o kojima se staraju razne fondacije.

Najpoznatije su zadužbina Duković, kuće Mirka Komnenovića i Miroslava Štumbergera, koje su pretvorene u muzeje, zatim stara Škola u Srbini, poznata kao zadužbina Đurović-Bošković-Laketić, koja čeka ulaganje Ministarstva prosvjete kako bi ponovo dobila ulogu škole, kao i zadužbina Tereze Vulić u kojoj se danas nalazi zgrada Gradske biblioteke.

Mnogi Novljani, međutim i ne znaju koje sve zadužnine posjeduje grad i da su neke od njih pretvorene danas u poslovne i druge objekte. O stanju zadužbina može se saznati više u informaciji koju je na odborničko pitanje Mirka Džuovića dostavio Sekretarijat za kulturu i obrazovanje.

Manje je poznato da su zadužbine Aleksandra Lesa Pavlovića sa Poda, kako je navedeno u testamentu iz 1872. godine, “kuća u Trstu i četiri butige u Herceg Novom sa magazinom”. Uglavnom, se zna da njegovu ostavštinu čini nekadašnja zgrada Mješovitog u kojoj će uskoro biti otovrena banka i objekat bivše mesare PKB-a, gdje su danas prostorije lovačkog društva “Orjen”.

U vlasništvu OŠ “Milan Vuković” danas su zadužbine Gligora Radovića, odnosno škola na Kamenom, podignuta 1880. godine, koja je u solidnom stanju, kao i Nikole Gojkovića, takođe škola, ali na Mokrinama, koja je u veoma lošem stanju.

Zadužbina Milana Zlokovića i njegove supruge Ane rođene Mihajlović u Bijeloj zavještana je testamentom 1928. godine. Prema informacijama iz Sekretarijata, na imovini Zadužbine 30-ih godina 20. vijeka Udruženje penzionisanih oficira i vojnih činovnika Kraljevine Jugoslavije izgradilo dobrotvorni dom. U tom objektu danas se nalazi OŠ “Orjenski bataljon” Bijela.

Nikola Musić je testamentom iz 1835. godine osnovao Zadužbinu, odnosno imovinu zadužbine ostvatio Manastiru Savina. Zgrada u ulici Marka Vojinovića nacionalizovana je i oduzeta od Manastira, do zemljotresa 79. godine korišćena je kao stambeno-poslovni objekat, gdje su bile smještene prostorije KK Primorja. U zemljotresu je oštećena, nikada nije sanirana i danas je van funkcije. Na njoj se i danas nalazi tabla sa natpisom: “Zadužbina Manastira Savina Nikole Musića Pođanima 1835”.

Humanitarnom udruženju “Kolo srpskih sestara” Tomo Krstov Popović testamentom je 1930. godine zavještao kuću sa okolnim zemljištem, ali je ta imovina na osnovu akta Skupštine opštine Herceg Novi bila eksproprisana u korsit TRO “Mješovito”, radi gradnje kompleksa prodajnog prostora, na potezu ulica Njegoševa, Mihajla Mustura i Save Kovačevića. Riječ je o objektu u kojem se danas nalazi Voli supermarket.

Dobrotvor Jefto Radović iz Kruševica testamentom je 1929. godine osnovao “Zadužbinu za uzgajanje đaka iz Kruševica”, ostavivši izvjesnu svotu novca za školovanje najboljih đaka iz Kruševica, kao i prostorije na spratu zgrade u Njegoševoj ulici za njihovo stanovanje. Opština Herceg Novi je 1992. godine izdala saglasnost i zaključila ugovor o otkupu stana na prvom spratu u toj ulici pod brojem 14, površine 86,80m². Zatim je 1997. Pokrenula spor radi poništenja otkupa stana. Međutim, u informaciji Sekretarijata nije navedeno dokle je stigao spor.

Zaostavština Nika Džanjevića testamentom pokojnika ostavljena je sa humanim ciljem da se od imovine i novčanih sredstava pruža pomoć u školovanju siromašnih učenika gimnazije u sastavu Školskog centra “Ivan Goran Kovačić”. Pred Osnovnim sudom u Herceg Novom zaostavština je raspravljena 1992. godine, a rješenjem se za nasljednika cjelokupne imovine i novca deponovanog u švajcarskoj banci u Loznici oglašava Školski centar “Ivan Goran Kovačić”. Testamentalni nasljednik, međutim, nije pokrenuo odgovarajući postupak osnivanja zadužbine.

Imovina zadužbine narodnog učitelja Nikole Zlokovića u Baošićima sastoji se od objekata koji su sagrađeni na njegovom zemljištu, a riječ je o Domu kulture “Crveni morari” sa ljetnjom pozornicom, košarkaško igralište, zgrada Mjesne zajednice, zgrada KUD Sloga, objekat kafe bara “Bambi” i dva montažna objekta.

U toj kući radili su škola i zabavište sve do zemljotresa 1979. godine, kada je oštećena, a kasnije na istom mjestu podignuta je sadašnja zgrada, dok je škola izmještena na granici između Đenovića i Baošića.

Zloković je umro 1925. godine, kada je testamentom i zavještao imovinu školskoj upravi. Ovim objektom danas gazduje NVO Fondacija Narodni učitelj Niko Zloković.

Podijeli: