Uskoro snimanje filma o istoriji Herceg Novog

Projekat opremanja Kanli kule digitanim sadržajima i snimanje filma dokumentarnog i zabavnog karaktera o Herceg Novom privodi se kraju.

Za izradu inovativnih digitalnih sadržaja i nabavku opreme za tvrđavu Kanli kula, opštinska Komisija izabrala je ponudu konzorcijuma Čikom i Digital dab iz Pogorice, koji su za taj posao ponudili 166.850 eura, a procijenjena vrijednost posla bila je 174.650 eura.

Rukovoditeljka Kancelarije za međunarodnu saradnju Simonida Kordić, kazala je za Radio Jadran da je izvođač nabavio opremu, a u toku je i izrada digitalnog sadržaja za koji već postoji scenario.

„To će biti dokumentaristički i igrani filmski sadržaj. Scenario je završen i trebalo bi uskoro da počne snimanje konkretnih scena. Biće to atraktivan, ali istorijski korektan sardžaj“ kaže ona.

Film će biti i zabavnog i edukativnog karaktera, za što su angažovani stručnjaci koji se bave istorijskom validnošću podataka.

Opština Herceg Novi za ovaj posao angažovala je arhitektu i heraldirača Srđana Marlovića, čija je uloga istorijsko istraživanje i razvoj scenarija, odnosno konsultacije na stvaranju scenarija za film.

Marlović je za Radio Jadran kazao da je podatke sakupljao iz arhiva u Veneciji, Zadru, Splitu, Beču i Trstu.

„Iz sedam venecijanskih arhiva izvadio sam oko 40 autentičnih dokumenata vezanih za Herceg Novi, koji nikada nijesu izvađeni. Nama je, kada je riječ o istoriji grada, poznato nekih 100 do 120 godina, dalje od toga niko ništa ne zna, jer istraživanja nijesu bila temeljna i zasnovana na naučnim principima“ tvrdi Marlović.

„Veliki je broj nerazrijašnjenih istorijskih činjenica, ali ideja filma nije da u potpunosti odgonetne istoriju, već da da osnovne elemente i uveže ih u jednu zanimljivu priču“ objašnjava Marlović.

Konzorcijumu kojem je povjeren posao digitalizacije Marlović bi trebalo da sugeriše određene istorijske periode, kako bi scenario bio korigovan. Pored toga, sarađivaće sa njima na scenografiji i kostimografiji, da bi svaki detalj bio vjerodostojan.

Treći segment saradnje je heraldika i veksilologija, odnosno obilježja i zastave koja su imali svi osvajači grada pod Orjenom.

Cilj je snimiti popularan igrani film, koji ne opterećuje informacijama i činjenicama, već će, kako kaže Marlović, biti pitak i zanimljiv. Sličnu praksu imaju gotovo svi istorijski gradovi, od Izraela, preko Grčke, Španije ili Italije.

Film će, prema njegovim riječima, biti podijeljen u nekoliko segmenata koji će ukupno trajati 20-ak minuta, a prikazivaće istoriju razvoja Herceg Novog, sa akcentom na Kanli kulu.

Snimanje će biti obavljano u originalnom ambijentu, na kulama i u Starom gradu, jer posao je veoma zahtijevan.
Snimatelji moraju paziti da u kadrovima ne budu neki savremeni uređaji ili proizovdi, poput klima uređaja, navodi Simonida Kordić.

„Biraćemo, gdje je moguće, lokacije u Starom gradu koje su najočuvanije u istorijskom smilu. Radimo temeljno i na analizi kostima, istorijskih činjenica na kojima je scenario utemeljen“ objašnjava ona.

Kompletna oprema za digitalizaciju, snimanje filma nabavljena je putem javnih nabavki i za sve je odgovoran izvođač.

Podijeli: