PROGRAM ZA MANIFESTACIJU DANI ISELJENIKA U GUSINJU

DANI ISELJENIKA, 30 i 31. jul – Gusinje

PROGRAM:

Ponedeljak, 30. jul 2018. godine

11:00h – Ceremonija bratimljenja Opštine Gusinje i Opštine Peć (nova zgrada Opštine Gusinje)

12:00h – 15:00h – Okrugli sto „Uloga i značaj dijaspore u perspektivi razvoja Crne Gore“ (nova sala SO Gusinje)

17:00h – 19:00h – Fudbalska utakmica: „zavičajci“ vs „dijasporci“ (Gradski stadion)

20:00h – Centralna proslava (plato ispred OŠ „Džafer Nikočević“)

Utorak, 31. jul 2018. godine

21:00h – Predstava „Mirovna misija“ (Kulturni centar Gusinje)

Podijeli: