Poziv za UNESCO Program participacije 2022 – 2023.

Na osnovu UNESCO Rezolucije 41 C/48, usvojene na 41. Generalnoj konferenciji UNESCO, Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta i Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO objavljuju Poziv za prijavu projekata u okviru UNESCO Programa participacije za 2022-2023. godinu.

Uslovi prijave:

1. Nosilac projekta: pravna lica koja mogu osigurati kvalitetnu implementaciju projekta;

2. Okvir projekta: usklađenost s dokumentom 41 C/48, usvojenog na 41. Generalnoj konferenciji UNESCO, Programom i budžetom UNESCO 2022-2025. godine, te drugim relevantnim strateškim dokumentima. Pojedinačne projekte je potrebno uskladiti sa usvojenim prioritetima za pet glavnih programskih oblasti Organizacije, a posebnu pažnju skrećemo na globalne priorite organizacije, a to su Afrika i Rodna ravnopravnost;

3. Budžet projekta: u skladu sa članom 13. Rezolucije 37 C/72, prema kojem su utvrđena ograničenja iznosa finansijskih sredstava u skladu sa nivoom projekta, maksimalan iznos za projekte državnog nivoa je $26,000; podregionalnog ili međuregionalnog $28,000, a projekat regionalnog nivoa $38,000

(Objašnjenje: podregionalni projekti podrazumijevaju saradnju nekoliko država iz istog geografskog područja, regionalni projekti podrazumijevaju saradnju svih zemalja jednog regiona, a međuregionalni saradnju država iz različitih regiona).

Za projekte podregionalnog ili međuregionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 2 (dva) pisma podrške od nacionalnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa II.

Za projekte regionalnog nivoa je uz prijavu potrebno dostaviti najmanje 3 (tri) pisma podrške od nacionalnih komisija za UNESCO zemalja koje su uključene u projekat, a prema modelu pisma podrške iz Annexa III.

Posebno skreću pažnju da pisma podrške od druge države ne zahtijeva aplikant direktno već matična država i njena nacionalna komisija.

4. Projekti koji dobiju podršku UNESCO u okviru ovog ciklusa, moraju biti realizovani zaključno sa 31. decembrom 2023. godine.

Način i rok prijave:

Prijavne obrasce na engleskom jeziku potrebno je dostaviti u elektronskoj i u štampanoj formi do 24. februara 2022. godine Ministarstvu prosvjete, nauke, kulture i sporta – Crnogorskoj nacionalnoj komisiji za UNESCO.

Obrasce u elektronskoj formi (u word formatu) dostaviti na kontakt adresu: ranka.jovanovic@mpnks.gov.me. Potpisane i ovjerene originale u dva primjerka dostaviti na poštansku adresu:

Ministarstvo prosvjete, nauke, kulture i sporta Crne Gore

Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO 

Ulica Vaka Đurovića bb Podgorica

Sa naznakom: Prijava za UNESCO Program participacije 2022-2023

Prema propozicijama programa, Crnogorska nacionalna komisija za UNESCO vrši predselekciju prijava. Rezultati predselektovanih, ali i finalno odobrenih, projekata biće objavljeni na sajtu Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Više detalja o Programu participacije 2022-2023 i neophodne formulare možete pronaći na sljedećem linku

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380181_eng.locale=en

Podijeli: