Održana druga radionica evropskog projekta #synergy u Kotoru

Druga od šest radionica evropskog projekta #synergy, sa nazivom Programiranje klasične muzike održana je 23. i 24. novembra u Kotoru u organizaciji Međunarodnog festivala KotorArt.

Foto: Duško Miljanić

Pored stručne javnosti i predstavnika kotorskih institucija kulture, radionicama su prisustvovali i predstavnici svih partera #synergy projekta: Međunarodnog festivala KotorArt, Centra Beogradskih festivala, Dubrovačkih ljetnih igara, Kosovo Šopen asocijacije, Festivala Ljubljana i organizacije Vox Baroque.

Konferencija na temu primjene različitih strategija za koncipiranje programa kulturno-umjetničkih manifestacija i ustanova kulture održana je 23. novembra u samostanskom kompleksu Crkve Svetog Nikole na ​​Prčanju. Pored prezentacije programskih koncepta svih partnerskih festivala, prisutnoj publici obratili su se i domaći eksperti i menadžeri u kulturi – Vučić Ćetković, direktor JU Muzeji i galerije Podgorice, Biserka Milić, menadžerka programske politike i planiranja OJU Muzeji Kotor, kao i Dušan Medin, projektni menadžer NVO Društvo za kulturni razvoj Bauo.

Drugog dana, 24. novembra, realizovana je kreativna radionica u prostorijama Kotor Creative Hub-a u nedavno rekonstruisanoj zgradi starog zatvora u Kotoru. Radionica je okupila sve partnerske organizacija projekta #synergy, kao i članove istraživačkog tima projekta sačinjenog od mladih menadžera u kulturi iz svake od partnerskih zemalja.

“Veliko nam je zadovoljstvo što smo imali priliku da ugostimo predstavnike najvećih umjetničkih festivala iz regiona, kao i predstavnike lokalnih i nacionalnih institucija kulture. Tokom dvodnevne radionice smo diskutovali na inventivan i produktivan način, te promatrali različite programske koncepcije i strategije programiranja festivala koji su dio #synergy projekta, ali i razmijenili iskustva sa domaćim ekspertima i menadžerima u kulturi. Radionica je doprinijela usavršavanju i povezivanju profesionalaca i institucija aktivnih na polju kulture i kulturnog menadžmenta, ali je i predstavila rad naših institucija i organizacija na međunarodnom nivou”, izjavili su iz PR službe Međunarodnog festivala KotorArt.

Serijal od šest dvodnevnih programa pod nazivom Kulturni menadžment bez granica dio je aktivnosti projekta #synergy koji će biti realizovan u svih šest zemalja učesnica projekta. U okviru ovih radionica diskutovaće se i analizirati organizacioni, menadžerski, umjetnički, produkcioni, marketinški i drugi aspekti produkcije umjetničke muzike. Radionice su prije svega usmjerene na predstavnike partnerskih festivala i razmjenu iskustava, kao i na mlade menadžere u kulturi koji su uključeni u ovaj evropski projekat i zajedno učestvuju u sastavljanju Vodiča za produkciju umjetničke muzike, jedinstvene publikacije koja će biti najvažniji rezultat ovog segmenta #synergy projekta.

Projekat #synergy: Jačanje kapaciteta industrije klasične muzike na Zapadnom Balkanu, iniciran od strane Međunarodnog festivala KotorArt, podržan je od strane Evropske komisije, kroz program Kreativna Evropa i okuplja neke od najvećih festivala umjetnosti u regionu. Ciljevi #synergy projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih zemalja učesnica projekta, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu.

Više informacija o projektu #synergy dostupno je na Internet stranici https://synergyproject.info/

Podijeli: