Objavljeno drugo izdanje časopisa Montenegrin Journal for Social Sciences

U posljednjoj nedjelji prethodne godine, objavljeno je drugo izdanje časopisa Montenegrin Journal for Social Sciences (MJSS) za 2018. godinu koji izdaje Centar za Geopolitiku Filozofskog fakulteta u Nikšiću.

U ovom broju-Volume 2. 2018. Issue 2. nalazi se šest članaka koji se bave različitim temama iz oblasti društvenih i humanističkih nauka.

Časopis MJSS objavljuje naučne radove koji prezentuju rezultate novih istorijskih istraživanja i afirmiše komparativan pristup proučavanju međunarodnih odnosa, političke ekonomije, geopolitičkih i geostrateških pogleda na Crnu Goru i Jugoistočnu Evropu.

Misija časopisa je da bude jedna vrsta akademskog foruma i mjesto za objavljivanje istraživanja iz oblasti istorije, geopolitike, političkih nauka, sociologije, prava, ekonomije, demografije i drugih multidisciplinarnih područja.

Časopis Montenegrin Journal for Social Sciences indeksira se u više referentnih naučnih baza a u toku 2019. godine časopis će se evaluirati u međunarodnoj citatnoj bazi Scopus.

Podijeli: