Objavljen UNESCO konkurs za finansiranje projekata iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost

Organizacija Ujedinjenih nacija za obrazovanje, nauku i kulturu (Unesco) objavila je dvanaesti konkurs za podnošenje zahtjeva za finansiranje projekata sredstvima iz Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost. Među potencijalnim korisnicima sredstava fonda je i Crna Gora, kao članica Konvencije o zaštiti i promovisanju raznolikosti kulturnih izraza, saopšteno je iz Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

“Međunarodni fond za kulturnu raznolikost pruža podršku projektima koji vode ka strukturalnim promjenama kroz uvođenje i/ili izradu politika i strategija koje imaju direktan uticaj na stvaranje, proizvodnju, distribuciju i pristup raznolikosti kulturnih izraza, kao i jačanje institucionalne infrastrukture, uključujući profesionalne i organizacione kapacitete, a podržavajući održive lokalne i regionalne kulturne industrije”, ističu u tom resoru.

Projekti podržani od Međunarodnog fonda za kulturnu raznolikost imaju širok spektar aktivnosti / od izgradnje kapaciteta i kulturnog mapiranja do analize politika i razvoja, kao i podrške preduzetništvu i konsolidaciji kulturnih industrija.

Na konkurs mogu aplicirati organi javne uprave, institucije i nevladine organizacije, a aplikacije se ispunjavaju isključivo na onlajn aplikacionoj platformi, na engleskom ili francuskom jeziku. Krajnji rok za onlajn podnošenje aplikacija je 16. jun 2021, u podne, a nakon toga uslijediće proces nacionalne predselekcije projekata koji sprovodi Nacionalna komisija za Unesko.

“Rok za predselektovanje projekata od strane Nacionalne komisije i dostavljanje prijedloga ka Unesco je 16. jul 2021. godine. Uspješne podnosioce zahtjeva Sekretarijat će obavijestiti tokom januara 2022. na veb sajtu Konvencije”, zaključuje se u saopštenju Ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta.

Maksimalan iznos sredstava koji se može potraživati predloženim projektom je 100.000 USD.

Više informacija o uslovima konkursa, kao i dodatna pojašnjenja i kriterijume evaluacije, uz uputstvo za podnošenje zahtjeva, možete naći na linku:

https://mpnks.gov.me/rubrike/_KULTURA/241366/Dvanaesti-UNESCOkonkurs-za-finansiranje-projekata-iz-Fonda-za-kulturnu-raznolikost.html

Podijeli: