Novo izdanje Street art festivala Herceg Novi

Novo izdanje Street art festivala Herceg Novi biće održano u septembru, kada će odabrani umjetnici slikati murale na tri lokacije u gradu.

Cilj Street art festivala je oplemnjivanje javnih prostora i promocija grada kao mjesta ugodnog življenja, uz istovremenu afirmaciju savremenih formi umjetnosti, ističu iz Sekretarijata za kulturu i obrazovanje Opštine Herceg Novi.

Raspisan je Konkurs za izradu rješenja za oslikavanje murala na temu „Sklad prirode i ljudi“ i Sekretarijat poziva sve zainteresovane kreativce da predlože svoja likovna, umjetnička rješenja.

Za oslikavanje murala određeni su betonski zidovi na tri lokacije – u Meljinama, na Dubravi i na Toploj. Ovogodišnja tema „Sklad prirode i ljudi“ ima za cilj stvaranje i promociju idejnih rješenja koja će objediniti prirodu i čovjeka, te na taj način privući pažnju i natjerati na razmišljanje.

Uzevši u obzir da se murali realizuju u javnom prostoru, posebno su dobrodošli radovi koji estetski korespondiraju i kreativno oslikavaju kontekst grada i lokalne zajednice, navedeno je u Konkursu.

Pravo učešća na konkursu imaju stručna lica iz oblasti umjetnosti, pojedinci ili umjetničke grupe, koje imaju najmanje tri izvedena murala. Predlog murala ne smije biti prethodno izveden.

Prijave na konkurs sa propratnom dokumentacijom i projektnom formom podnose se u roku od 15 radnih dana od dana objavljivanja na sajtu Opštine, a najkasnije do 25. avgusta 2018. godine. O dostavljenim urednim prijavama odlučivaće komisija sačinjena od tri stručnjaka iz oblasti umjetničkog stvaralaštva.

Tri najbolja rada biće nagrađena novčanim nagradama u iznosu od po 200 evra. Autori prva tri nagrađena rada imaće priliku da oslikaju murale na predviđenim lokacijama, tokom trajanja Street art festivala u septembru 2018. godine.

Uslove i način prijave na Konkurs možete pogledati i preuzeti na sajtu Opštine Herceg Novi: http://hercegnovi.me/rss/54-sekretarijat-za-komunalno-stambene-poslove-i-zastitu-zivotne-sredine/vijesti/2876-street-art .

Podijeli: