Njegoš je ne samo pjesnik, nego ikona i simbol

U Kotoru je sinoć na Pjaci od filosofa počela nova manifestacija „Kotorski krug“.

Prva tema Kotorskog kruga bila je Njegoš u 3D, odnosno Njegoš iz crnogorske, srpske i bošnjačke perspektive, o kojoj su govorili prof. dr Tatjana Đurišić-Bečanović i prof. dr Aleksandar Jerkov.

Bošnjačka perspektiva Njegoša izostala je usljed otkazivanja prof. dr Envera Kazaza.

Prof. dr Tatjana Đurišić-Bečanović je u svom izlaganju kazala da je Njegoš ne samo pjesnik, nego i ikona i simbol. Govoreći o Luči mikrokozma Đurišić-Bečanović je rekla da se on treba čitati kao pobuna protiv božanstva i svih oblika hijerarhije, te ukazala da je princip Satane i te kako važan, jer da upravo Satana jeste pobuna protiv ustrojstva koje nam je nametnuto.

Prof. Đurišić-Bečanović je podsjetila da Njegoš ispašta zbog pogrešnih tumačenja i zloupotreba kojima podliježe konstatno, dok se iz njegovih tekstova iščitavaju istorijske istine, a ne književni tekst, što zapravo jeste. Ona je rekla da se mora biti veoma obazriv i imati na umu kontekst jednog vremena koje je kolonizatorsko i u kojem je odbrambena funkcija teksta morala doći u prvi plan, te da se uvijek mora imati u vidu da su likovi u tekstu književne konstrukcije, a ne stvarnost.

Prof. dr Aleksandar Jerkov se pred Kotoranima zapitao kako smjestiti Njegoša u jedno izlaganje. On je istakao da naše glavno pitanje treba da bude da li smo mi dorasli Njegošu, te da li smo dovoljno dobri da mu pripadamo. Govoreći o Njegošu Jerkov je rekao da ga uvijek moramo čitati imajući u vidu slobodarsku misiju.

Koliko su nelogične i netačne tvrdnje o lošim namjerama ka islamu Jerkov je pokušao da odgovori, navodeći primjer Crnjanskog i prikazivanja Austrijaca u Seobama, te Francuza kod Tolstoja. Svoje izlaganje Jerkov je završio ističući da je vrhunska privilegija pripadati Njegošu.

Večeras, na Pjaci od kina od 20 sati prof. dr Aleksandar Jerkov i prof. dr Tatjana Đurišić-Bečanović će sa Kotoranima razgovarati o Rješenju jugoslovenskog pitanja.

Podijeli: