Na virtuelnoj izložbi Fakulteta likovnih umjetnosti predstavljen rad 21 studenta

Virtuelna izložba studenata Fakulteta likovnih umjetnosti uspješno je završena predstavljanjem ukupno 21-og studenta ovog Fakulteta, a zbog interesovanja najavljena je i njena realizacija uživo, kada se stvore epidemiološki uslovi za to.

Predstavnica studenata Fakulteta likovnih umjetnosti Lana Bulatović kazala je da je Sekretarijat za kulturu i sport glavnog grada prepoznao vrijednost i pokrenuo inicijativu za organizovanje izložbe uživo, te ponudio podršku studentima u organizaciji izložbe.

“Izložba bi trebalo da se realizuje na Argentinskom trgu u Podgorici, a maksimalan broj autora biće 30. Radovi će biti postavljeni na outdoor panelima i zasigurno će biti zastupljeni svi autori sa onlajn izložbe, kao i određeni broj novih autora koji će se dodatno priključiti”, objašnjava Lana.

Kako navodi, još uvijek se ne zna tačan broj autora, jer su u fazi prikupljanja novih radova i pripreme za štampu.

Podsjećanja radi, prvobitna zamisao, na  inicijativu Udruženja studenata Akademija Cetinje, bila je da se kroz ovu izložbu predstavi 12 studenata. S obzirom na veliku zainteresovanost, izložba se nastavila objavom radova još devet učesnika. Kroz radove, studenti su predstavili lična opažanja svijeta u kojem živimo, prikazujući ga iz jedne u drugu krajnost – od kiča, kao svakodnevne pojave, pa sve do onih najistaknutijih trenutaka ljepote življenja.

Na ovom linku možete pogledati radove studenata koji su bili dio izložbe.

Podijeli: