Ministarstvo kulture raspisalo konkurse za vanrednu podršku oblasti stvaralaštva

U cilju prevazilaženja negativnih posljedica koje na sektor kulture ostavlja pandemija korona virusa, Ministarstvo kulture, shodno Zaključcima Vlade Crne Gore od 20. marta, u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore, Crnogorskim narodnim pozorišem i Kraljevskim pozorištem Zetski dom raspisalo je javne konkurse za vanrednu podršku oblasti stvaralaštva, odnosno za kulturne djelatnike koji su najviše pogođeni aktuelnom situacijom.

Riječ je o Konkursu za sufinansiranje aktivnosti iz oblasti kulturno-umjetničkog stvaralaštva koji su u funkciji javnog interesa i zaštite socio-ekonomskih interesa nezaposlenih umjetnika i stručnjaka u kulturi, preduzetnika u kulturi, samostalnih umjetnika kao i bioskopskih prikazivača/privrednih subjekata čija djelatnost je privremeno obustavljena i Konkursu za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela.

Prvim Konkursom obuhvaćeni su: pozorišna djelatnost, likovna i primijenjena umjetnost i dizajn, muzička umjetnost, književnost i kinematografija. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju fizička lica (akademski umjetnici i stručnjaci u kulturi) koja nemaju zasnovan radni odnos; samostalni umjetnici evidentirani u Ministarstvu kulture; preduzetnici registrovani za obavljanje kulturnih djelatnosti u oblastima stvaralaštva, kreativnih industrija, filmske produkcije i sl. koji zbog nemogućnosti realizovanja prometa usluga, ne mogu ostvariti rentabilno poslovanje i održivost svih relevantnih procesa; i privredna društva, čija je osnovna djelatnost prikazivanje filmova (komercijalni bioskopi), koja usljed zabrane javnih i drugih okupljanja imaju prepreku u redovnom poslovanju.

Kandidovani projekti za ovaj Konkurs treba da produkcijom budu prilagođeni uspostavljanju konekcije sa publikom putem online platformi i društvenih mreža, ili radio i TV stanica, kao i u drugim dostupnim formatima, a da su namijenjeni svim starosnim grupama, kao i djeci i mladima sa posebnim potrebama. Takođe, u obzir dolaze i projekti za individualni razvoj, razvoj publike i dr. Projekti treba da budu realizovani u roku ne dužem od 90 dana za fizička lica, odnosno ne duže od 12 mjeseci za preduzetnike i privredna društva.

Konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela, koji realizuju u saradnji sa Filmskim centrom Crne Gore, odnosi se na razvoj scenarija i razvoj projekta. Pravo učešća na ovom Kokursu imaju pravna lica upisana u odgovarajući registar privrednih subjekata u Crnoj Gori za obavljanje kinematografskih djelatnosti, kojima je osnovna djelatnost proizvodnja kinematografskih djela. Takođe, treba da ispunjavaju uslove utvrđene konkursom i pravilima, kao i odgovarajuće uslove u pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima, i uslove u pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Rok za podnošenje prijava na oba konkursa je 24. april 2020. godine.

Podijeli: