KotorArt Don Brankovi dani muzike osmišljavaju program za jubilarni festival

Međunarodni festival KotorArt Don Brankovi dani muzike pažljivo pripremaju programe za ovogodišnje dvadeseto izdanje, promišljajući ne samo o izuzetnim svjetski afirmisanim umjetnicima po kojima je ovaj festival prvenstveno prepoznat, već i o mjestu muzike u društvu, o godišnjicama važnim za to društvo kao i o novim projektima koji će se ostvariti u saradnji uz podršku EU i UNESCO, koji tretiraju kako globalne, tako i regionalne, nacionalne pa i lokalne teme.

Foto: Duško Miljanić

Festival planira realizaciju projekta The New Normal – Nova normalnost: novo sagledavanje, promišljanje i remodelovanje uloge umjetnosti i kulture nakon COVID-19, koji je odobren od strane generalne direktorice UNESCO-a, gđe Odri Azule. Međunarodna konferencija, kao centralna aktivnost projekta, u Kotoru će okupiti relevantna imena različitih oblasti poput umjetnosti, turizma, ekonomije i kulturne politike, u cilju sagledavanja nove stvarnosti. Dodatno, konferencija će biti upotpunjena filmskim programom, publikacijom sa zaključcima i preporukama do kojih se došlo tokom diskusije, te objavljivanjem podkasta kojim će diskusija doći i do šireg auditorijuma.

Ciljevi projekta su promišljanje, preispitivanje i preoblikovanje uloge koju projekti u umjetnosti i kulturi nose, zatim analiza i rasprava o mogućim načinima za ublažavanje uticaja pandemije izazvane virusom COVID-19 na sektor kulture, kao i kulturnog turizma. Ne manje važno jeste i ambicija ove konferencije da ukaže na značaj kulture kao osnove za održivi razvoj kao i uvide u moguće strategije i mjere za jačanje otpornosti i zaštite kreativnog i kulturnog sektora u turbulentnim vremenima.

Pored ovog projekta, festival kreće sa realizacijom trogodišnjeg projekta pod nazivom #synergy, podržanog od strane EU na pozivu Kreativne Evrope za podršku projekata saradnje na Zapadnom Balkanu. KotorArt ovim projektom okuplja neke od najvećih festivala umjetničke muzike u regionu, kao što su: Dubrovačke ljetnje igre, Ljubljana Festival, Centar beogradskih festivala (BELEF i BEMUS), organizacija Vox Baroque iz Albanije i Udruženja F. Šopen sa Kosova. Ciljevi projekta su usavršavanje i povezivanje kulturnih radnika, prije svega onih koji se bave festivalima i umjetničkom muzikom, zatim podsticanje komponovanja novih djela klasične muzike inspirisanih lokalnom baštinom svih navedenih zemalja, počev od Kotora i Crne Gore, kao i uvezivanje i saradnja mladih muzičara, kompozitora i organizacija koje se bave umjetničkom muzikom na Zapadnom Balkanu.

Za jubilarno izdanje Festivala, organizacioni tim tradicionalno okuplja Festivalski orkestar KotorArta, ove godine sa regionalnim muzičarima, posebno ističući muzičare iz Kotora, Mostara, Dubrovnika i Ohrida, gradovima koji već imaju ostvarenu saradnju i pojačavajući nit koja ih vezuje – UNESCO-va lista svjetske baštine. U planu je snimanje dijela kompozicija koje su bile porudžbine festivala prethodne dvije decenije, uglavnom crnogorskih kompozitora, te njihovo izdavanje za renomiranu međunarodnu izdavačku kuću.

Iz PR službe Festivala kažu da promovisanjem značajnih događaja iz istorije crnogorske muzike, koji su obogatili muzičku kulturu i doprinijeli njenom razvoju i napretku, učestvujemo u otkrivanju, sakupljanju, čuvanju i sagledavanju naše nacionalne muzičke prošlosti.

Dio XX KotorArt Don Brankovih dana muzike je i program Crnogorske muzičke godišnjice, koji će obilježiti četiri jubileja značajna za istoriju i razvoj crnogorske muzike: 150 godina od izvođenja izgubljene operete, prvog muzičko-scenskog djela na crnogorskim prostorima, čiji je autor Čeh Anton Šulc, kompozitor prve crnogorske himne „Ubavoj nam Crnoj Gori“, osnivač, organizator i kapelnik prve vojne muzike i dirigent prvog pjevačkog društva na Cetinju; 150 godina od osnivanja Crnogorske vojne muzike, koja je muzički upotpunjavala različite društvene i javne događaje, diplomatske prijeme, oficijelne državne događaje, a koju je davne 1871. osnovao upravo pomenuti Anton Šulc; 160 godina od rođenja Jovana Ivaniševića (1861-1889), prvog školovanog muzičara porijeklom iz Crne Gore, učitelja, dirigenta, kompozitora, muzičkog pisca i reorganizatora muzičkog školstva; 125 godina od rođenja Slovenke Vide Hribar Matjan (1896-1993), svestranog muzičkog radnika, pedagoga, kompozitora za djecu, osnivača prve privatne muzičke škole, direktora i utemeljivača državne srednje muzičke škole u Kotoru koja od 2007. nosi njeno ime.

KotorArt Don Brankovi dani muzike ozbiljno promišljaju sve tradicionalne serijale koncerata predstavljajući domaće i inostrane klasične, džez i pop muzičare, obilježavajući važne godišnjice, brinući o prezentaciji mladih talenata, stvarajući i njegujući kulturnu baštinu izlazeći iz ustaljenih formi prezentacije muzike. Tim festivala razmišljaja o savremenim i aktuelnim temama poput zaštite životne sredine, kulturnog turizma, ističući značaj kulture u ovakvim turbulentnim vremenima.

Podijeli: