Izašao proljećni broj časopisa za društvena pitanja, nauku i kulturu Matica

Izašao je proljećni broj časopisa za društvena pitanja, nauku i kulturu „Matica“, koji u kontinuitetu 22 godine izdaje Matica crnogorska, a uređuje Marko Špadijer.

U 85. broju časopis donosi niz raznovrsnih priloga. O relacijama Crne Gore i Evropske unije piše Bojan Jovanović, a u intervjuu sarajavske novinarke Ajše Hafizović-Hadžimešić sa francuskim istraživačem Žan Rene Ruezom prikazano je prikupljanje dokaza o zločinima u Srebrnici za Haški tribinal.

Ljiljana Dufgran piše o švedskom društvenom iskustvu koje poredi sa crnogorskim prilikama. Studijske priloge o medijima „Pragmatika politike i (ne)etičnost medija“ i „Mehanizmi društvenih medija u oblasti odnosa s javnošću“ pišu Radenko Šćekić i Jovana Vuković.

O književnosti Mirka Banjevića, Dubravke Ugrešić i Jasenke Lalović pišu Sofija Kalezić, Anka Vučinić-Grujić i Svetlana Sekulić.

Istorijskim temama o odnosu srpskog mitropolita Stratimirovića o Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi, osnivačkoj povelji Cetijskog manastira, o naoružanju crnogorske vojske u balkanskom ratu, o posjeti Filipa Habzburškog Cetinju i o Mrkojevićima u NOB pišu Vladimir Jovanović, Boško Mijanovič, Milan Šćekić, Jovan Muhadinović i Novak Adžić.

Časopis donosi priloge iz crnogorskog običajnog prava (Čedo Bogićević), etnografije, lingvistike, toponomastike, agrikulture i analitičke psihologije.

Mlada saradnica Marina Šoć objavljuje studiju o antisemitizmu u Evropi u 19. vijeku.

Dvije opširne studije o drevnim kulturama donosi Marko Višić (Odnos muzike i poezije u drevnoj Heladi) i Dragaiša Damjanović (Filozofija Heraklita iz Efesa).

Prvi put se na crnogorskom jeziku objavljuje izvještaj grofa Salisa o Crnoj Gori iz 1913. godine u prevodu i komentaru Enesa Efovića.

Časopis se zaključuje sedmim nastavkom zapisa o Crnoj Gori u izboru Branka Borilovića.

Podijeli: