Herceg Novi: Tvrđava Španjola kao umjetnički centar

Međunarodni konkurs za inovativno idejno rješenje revitalizacije kulturne baštine – Tvrđave Španjola u Herceg Novom, završen je i nagrađena su tri rada.

Idejno rješenje Tvrđave Španjola prvonagrađenog tima,  (Foto: MKU) Idejno rješenje Tvrđave Španjola prvonagrađenog tima, (Foto: MKU)

Kako ističu u Ministarstvu kulture, cilj takmičenja koje je organizovano u saradnji za UNDP-om, bio je da se dođe do savremenih arhitektonsko-urbanističkih rješenja za preuređenje i prenamjenu ove tvrđave u kreativni hab.

Ukupan nagradni fond iznosio je 24.000 američkih dolara, a prvu nagradu u vrijednosti od 15.000 dolara, osvojio je tim arhitekata pod šifrom 3003 koji čine: Nikola Novaković, Marija Novaković, Bogdan Kušević, Đina Prnjat, Nikoleta Savić, Saša Radojković, Nemaja Mitrović i Katarina Pašić iz Crne Gore.

Drugu nagradu u iznosu od 6.000 dolara osvojilo je rješenje pod šifrom URBSH0808, čija autorka je arhitektica Ana Radovanović iz Crne Gore, a treću od 3.000 dolara tim pod šifrom 85340, koji čine arhitekte Marko Aracki, Srećko Andrijanić i Kristina Nikolić iz Srbije.

„Koncept pobjedničkog rješenja, zasniva se na preklapanju i stalnoj interakciji između budućnosti i prošlosti i konačnom susretu dva vremenska perioda. Istovremeno, rješenje vodi računa o energetskoj efikasnosti i principima održivosti“, ističe se u saopštenju Ministarstva.

Konkurs je realizovan u okviru programa „Kreativna Crna Gora – ekonomska valorizacija i kreativne industrije“, koji zajednički sprovode Ministarstvo kulture i UNDP.

„Jedan od osnovnih ciljeva ovog programa je da se uspostavi mreža kreativnih centara u Crnoj Gori, a jedan od tih centara, sa međunarodnim karakterom je i Tvrđava Španjola. Ključno je sačuvati objekat i njegovu zaštićenu cjelinu, da se u budućnosti ovo utvrđenje rekonstruiše uz primjenu svih konzervatorskih mjera i principa, uz neophodna preliminarna arheološka i arhitektonska istraživanja, te da se objekat revalorizuje sa jasnom namjenom, u cilju održivog korišćenja. Održivo korišćenje moguće je upravo kroz uvođenje kulturnih i kreativnih sadržaja koji će obezbijediti i ekonomski razvoj. Shodno planiranim kulturnim i kreativnim djelatnostima unutar kompleksa Tvrđave Španjole i njene rezidencijalne namjene, te internacionalizacije djelovanja, hab će obezbijediti i međunarodne aktere kulturne scene“, zaključuje se u saopštenju Minstarstva kulture.

Podijeli: