Filmski centar raspisao konkurs za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u više kategorija

Filmski centar Crne Gore raspisao je Javni konkurs za dodjelu sredstava za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela u sljedećim kategorijama:

-Dugometražni igrani film (potkategorije: debitanski film, žanrovski film sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni film);

-Dugometražni dokumentarni film;

-Filmovi u proizvodnji;

-Animirani filmovi;

-Manjinske koprodukcije.

Pravo učešća na konkursu za sufinansiranje proizvodnje kinematografskih djela imaju pravna lica upisana u CRPS sa osnovnom djelatnošću proizvodnja kinematografskih djela, najmanje šest mjeseci prije objavljivanja konkursa i koja ispunjavaju uslove:

-Utvrđene konkursom i Pravilima;

-U pogledu autorstva u smislu Zakona o autorskim i srodnim pravima;

-U pogledu nepostojanja sukoba interesa.

Pravna lica na konkurs mogu prijaviti samo po jedan projekat u svakoj od objavljenih kategorija.

Registracija korisnika i prijave na konkurse vrše se putem internet stranice Centra. Pristup prijavama je moguć tek nakon uspješno izvršene registracije korisnika.

Rokovi za podnošenje prijava:

-Dugometražni igrani film (potkategorije: debitanski film, žanrovski film sa komercijalnim potencijalom, niskobudžetni film) – 25. 02. 2022. godine do 12 časova.

-Manjinske koprodukcije – 25. 02. 2022. godine do 12 časova.

-Dugometražni dokumentarni film – 18. 02. 2022. godine do 12 časova.

-Filmovi u proizvodnji – 18. 02. 2022. godine do 12 časova.

-Animirani filmovi – 18. 02. 2022. godine do 12 časova.

Podijeli: