Festival Grad teatar pristupio prestižnoj Evropskoj asocijaciji festivala

U srijedu, 2. juna, održana je redovna Skupština Evropske asocijacije festivala (EFA), u Briselu, sa ciljem odobravanja pristupa novim članovima.

Evropska asocijacija festivala objedinjuje ugledne muzičke, plesne, pozorišne i multidisciplinarne umjetničke festivale iz Evrope i svijeta, pa je za pristupanje neophodna preporuka aktivnog člana EFA-e, što je “Grad teatar” ostvario.

Nakon predstavljanja programa 33. i 34. festivala, glasovima članova Borda direktora, odlučeno je da festival “Grad teatar” ispunjava sve uslove i kriterijume za pristup zajednici najpoznatnijih evropskih i svjetskih festivala.

Festival “Grad teatar” je jedini festival iz Crne Gore koji je pristupio ovoj zajednici, dok su iz regiona tu: “Dubrovačke ljetne igre” i Ohridski festival.

Evropsko udruženje festivala (EFA) osnovano je u Ženevi 1952. godine, na zajedničku inicijativu uglednog dirigenta Igora Markeviča i velikog filozofa Deni de Ružmona. Danas EFA broji oko 100 pojedinačnih članova – muzičkih, pozorišnih, plesnih i interdisciplinarnih festivala – kao i nacionalna festivalska udruženja i kulturne mreže u više od 40 zemalja.

Članovi EFA su ključni element koji čini ovo udruženje otvorenim, uticajnim, međunarodnim mjestom za bilo koji festival koji želi da bude dio veće festivalske zajednice.

Misija Evropske asocijacije festivala je da ujedini i predstavlja festivale svojih članova širom Evrope i svijeta doprinoseći umjetničkom životu Evrope. Glavna uloga EFA-e je da poveže organizatore festivala kako bi informisali, inspirisali i obogatili festivalski program. Osnovana je kako bi se premostila udaljenost između organizacija i svih vrsta zainteresovanih strana, kao i za stvaranje veza, a u cilju obogaćivanja umjetničke ponude festivala i njegovih organizacionih mogućnosti.

Podijeli: