Duga tradicija pomorskih nauka

OJU Muzeji Kotor – Muzej grada Perasta, u okviru saziva Udruženja Balkanske mreže muzeja za 2021. godinu, projektom “A Long Tradition Of Maritime Sciences”/”Duga tradicija pomorskih nauka”, ostvario pravo na grant koji predstavlja bespovratnu novčanu podršku. Partner na ovom projektu je Srednja pomorska škola Kotor.

OJU ”Muzeji” Kotor je član Balkanske Mreže Muzeja od 2015. godine. Značaj ove saradnje ogleda se u većoj vidljivosti muzeja u Perastu, širenju dobrih praksi i saradnji sa drugim muzejima u okviru mreže.

Projekt menadžerka i koordinatorka na projektu, Biserka Milić i muzejska savjetnica Danijela Đukić realizovaće sa Srednjom Pomorskom školom pomenuti projekat, u Kotoru, u periodu od 6. septembra do 21. novembra 2021. godine. Zbog mogućih epidemioloških mjera, projekat je napravljen sa praktično dva plana, tako da će realizacija biti omogućena i online sistemom.

Riječ je o projektu koji podrazumijeva angažovanje profesorskog kadra Srednje pomorske škole, u smislu predavanja svim zainteresovanim mladim ljudima, prvenstveno đacima Srednje pomorske škole, sa temama koje su direktno vezane za pomorstvo Boke, prvenstveno Perasta i iskustva pomoraca, stečena na plovidbama.

Teme predavanja koje vezuju ove dvije institucije, ovim projektom su Osvrt na istorijat pomorstva u Boki kotorskoj, Značaj pomorstva i trgovine, kao i uvažene ličnosti iz pomenute sfere, Pomorstvo za vrijeme Venecijanske Republike, Pomorstvo u XX vijeku, Značaj pomorstva u svjetskoj industriji, Razlike između navigacionih instrumenata nekad i sad, Prezentacija i upoređivanje nekadašnjih i današnjih navigacionih mapa. Prije same evaluacije i izvještavanja, planira se Test – kviz za sve one koji su prisustvovali prezentacijama i predavanjima. Za pobjednika kviza predviđena je prigodna nagrada.

Više informacija, zainteresovani mogu naći na sajtu Balkanske Mreže Muzeja http://www.bmuseums.net/five-exciting-museum-projects/

Napominjemo da je OJU Muzeji Kotor – Muzej grada Perasta, u posljednjih četiri godine, kroz projektne predloge obezbijedilo nešto više od 49.000 eura, kao i mnogobrojna sponzorstva, kao dopune istih.

Imajući u vidu nezavidnu finansijsku situaciju, kao posljedicu pandemije izazvane COVID – 19 virusom, iz Muzeja najavljuju da su u narednom periodu planirana još dva značajna projekta, čiji budžeti, kao ni ovaj, neće opteretiti budžet kako ustanove, tako i osnivača.

Podijeli: