Dok se čeka bus da se bogati duh

U okviru projekta “Pričekaj da pročitam”, učenice Srednje medicinske škole, odnosno MED-gerila ekipe koju čine Kristina Krivokapić, Alisa Bektašević, Ema Mušović i Tijana Vlahović, kao i njihova mentorka i profesorica Dejana Milić, na tridesetak autobuskih stajališta širom grada okačenje po primjerak ,,Staničnih novina”. Na stranicama prva četiri broja ovog zanimljivog časopisa mogu se, između ostalog, naći pjesme Vita Nikolića, radovi Dada Đurića, ali i umjetnički izrazi neafirmisanih, mladih umjetnika, stripovi, razne druge zanimljivosti…

Cilj je, kaže jedna od idejnih tvoraca i autorki ,,Staničnih novina” Alisa Bektašević, promocija podgoričke kulture, tj. da se mladi, ali i ostali koji čekaju autobus, upoznaju sa podgoričkim umjetnicima. Navodeći da su prva četiri broja ,,Staničnih novina” postavili u subotu, 24. novembra, na autobuskim stajalištima širom grada, Bektašević ističe da su to uradili u večernjim satima kako bi se postigao gerilski efekat iznenađenja.

“Pored rotacije već postavljenih brojeva od stajališta do stajališta, građani i građanke, a posebno mladi, nove primjerke, odnosno još četiri broja, mogu očekivati u narednim sedmicama na autobuskim stajalištima koja najčešće koriste”, najavila je Bektašević. Kao korisnice gradskog prevoza, dodaje ona, lako su došle na ideju o ovakvom vidu društvenog angažmana.

“Jezgro naših ,,Staničnih novina” koje čine poezija, likovne umjetnosti i strip kako poznatih tako i lokalnih neafirmisanih mladih umjetnika, dodatno smo oplemenili medicinski bitnim informacijama i savjetima, citatima i zanimljivostima”, navodi ona.

Na svih osam brojeva ,,Staničnih novina”, koliko će se naći na autobuskim stajalištima, kreativne učenice Srednje medicinske škole sa svojom profesoricom marljivo su i dugo radile. Želja im je bila da novine učine dostupnim ne samo korisnicima autobuskih stajališta, već i ostalom lokalnom stanovništu, kao svojevrsnu izložbu, odnosno prezentaciju lokalnih umjetnika.

“Stanične novine” ne bi bile dostupne i postavljene na način kako je to sada, da ih kao afirmativni materijal nijesu ocijenili i odobrili za postavljanje ,,Tabakospres i nadležne gradske službe Sekretarijat za komunalne poslove i saobraćaj i Kancelarija za mlade”, istakla je Alisa Bektašević. Početak ovog projekta bio je u maju ove godine, kada je prijavljen za program ,,Podgorička gerila, koji realizuje NVO Centar za mlade Proaktiv, uz podršku Direktorata za mlade pri Ministarstvu sporta.

Podijeli: