Dogovoren početak aktivnosti na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović boravio je danas u zvaničnoj posjeti Glavnom gradu Podgorica, gdje je razgovarao sa gradonačelnikom Ivanom Vukovićem i njegovim saradnicima.

Na sastanku je konstatovana dobra saradnja Ministarstva kulture i Glavnog grada u oblasti kulture i istaknut značaj i važna uloga Glavnog grada u realizaciji politika u kulturi, kako u dijelu kulturno-umjetničkog stvaralaštva, tako i u dijelu kulturne baštine. Takođe je prepoznata potreba za još konkretnijim i dinamičnijim djelovanjem u pravcu realizacije projekata koji doprinose afirmaciji kulture Crne Gore.

Bogdanović je posebno istakao zadovoljstvo činjenicom da su, u partnerstvu Vlade i Glavnog grada, otpočele aktivnosti na realizaciji projekta izgradnje Muzeja savremene umjetnosti, koji će predstavljati važan segment crnogorske umjetnosti, očuvanja kulturnog identiteta crnogorskog naroda, ali i biti mjesto susreta savremenih umjetničkih izraza.

“S obzirom na specifičnost objekta, koji u svim gradovima svijeta predstavlja poseban arhitektonski izraz, nakon detaljne analize, za realizaciju ovog projekta opredijeljena je jedna od najatraktivnijih lokacija u Glavnom gradu. Kako je riječ o objektu koji treba da bude pečat savremene umjetnosti u našoj državi, do kraja godine će se otvoriti međunarodni javni konkurs za idejno arhitektonsko rješenje, koji će raspisati Ministarstvo održivog razvoja i turizma u saradnji sa Ministarstvom kulture i Glavni grad Podgorica”, istakao je Bogdanović.

Na sastanku je razgovarano i o programu razvoja kreativnih industrija u Crnoj Gori, koje je pokrenulo Ministarstvo kulture. Dogovoreno je uspostavljanje prvog kreativnog hub-a u Crnoj Gori, koji će biti smješten upravo na teritoriji Glavnog grada, čime ćemo, kako su ocijenili sagovornici, stvoriti bolje uslove za rad naših umjetnika, ali i podstaći razvoj kreativnih industrija. Navedeni kreativni hab će biti smještem u nekadašnjoj tamnici Jusovača, koje je i nepokretno kulturno dobro.

“Na taj način, sačuvaćemo integritet kulturnog dobra, u skladu sa savremenim tokovima dati mu namjenu i na taj način obezbijediti njegovu valorizaciju i održivo korišćenje. Vjerujem da će upravo ta lokacija, koja sada nije u adekvatnom stanju, predstavljati inspiraciju za brojne umjetnike sa ovih prostora, te da će biti mjesto na kome će naši umjetnici kreirati nove proizvode iz oblasti kreativnih industrija”, kazao je tokom sastanka Bogdanović.

Kako je naveo gradonačelnik Vuković, Ministarstvo kulture i Glavni grad ce zajedničkim aktivnostima, u prvom redu na izgradnji Muzeja savremene umjetnosti, ali i drugim projektima, kulturni zivot Podgorice podići na još viši nivo, u skladu sa činjenicom da je Podgorica glavni grad Crne Gore.

Kada je riječ o saradnji u oblasti kulturne baštine, glavna tema sastanka bilo je arheološko nalazište Duklja, lokalitet koji, kako je istaknuto, treba još dinamičnije arheološki istražiti, ali i obezbjediti njegovu integralnu zaštitu i upravljanje. Sve aktivnosti na Duklji sada se sprovode u saradnji sa inostranim partnerom, italijanskim CNR, ali je neophodno obezbijediti snažniju podršku i učešće crnogorskih institucija iz ove oblasti, jer je Duklja, koja se već nalazi na Tentativnoj listi UNESCO jedan od prioriteta u kulturnoj baštini Crne Gore.

Sagovornici su razgovarali i o sanaciji tvrđava Ribnica i Medun. Za oba lokaliteta je predloženo formiranje multidisciplinarnog stručnog tima uz pomoć inostranih eksperata koji će izvršiti sveobuhvatnu analizu stanja svih segnenata kulturnih dobara.

“Nakon dobijenih rezultata bićemo u mogućnosti da uradimo strateški plan upravljanja i projekat sveobuhvatne valorizacije i prezentacije utvrđenja”, zaključeno je na sastanku.

Gradonačelnik Vuković je iskazao zadovoljstvo što je na današnjem sastanku prepoznata potreba adekvatnijeg odnosa prema onome sto je naše ukupno kulturno-istorijsko nasljeđe, ali i potreba oživljavanja ovih objekata i njihovo stavljanje u fuknciju razvoja kulturnog života u Glavnom gradu.

Podijeli: