Deseta knjiga Nenada Stevovića „Marino Borbikoni i Crna Gora”

Iz štampe je izašla knjiga „Marino Borbikoni i Crna Gora” publiciste i istraživača Nenada Stevovića. Knjiga govori o životu i djelu profesora Marina Borbikonija državnika i intelektualca iz Republike San Marino, iskrenog prijatelja Crne Gore i borca za njenu nezavisnost u periodu između dva svjetska rata.

Pored intelektualnog djelovanja, Borbikoni je tokom svog života više puta obavljao najvažniju dužnost kapetana-regenta, odnosno glave države, a bio je osnivač i prvi predśednik sanmarinskog procrnogorskog komiteta.

Deseta knjiga Nenada Stevovića „Marino Borbikoni i Crna Gora” objavljena je dvojezično na crnogorskom i italijanskom jeziku, u prevodu dr Olivere Popović. Recenzenti su dr Srđa Martinović sa Univerziteta Crne Gore i dr František Šistek sa Instituta za istoriju Češke akademije nauka, a kao izdavači potpisuju se Crnogorski kulturni forum sa Cetinja i Udruženje Crnogoraca Srbije „Krstaš”.

Podijeli: