Crnogorska kinematografija u zborniku Contemporary Balkan Cinema

Esej Sanje Jovanović o crnogorskoj kinematografiji, Montenegro: A Small, Open and Forward-Looking Industry, objavljen je u zborniku Contemporary Balkan Cinema (Savremena balkanska kinematografija), nedavno štampanom u izdanju renomiranog britanskog izdavača Edinburgh University Press, u okviru edicije Tradicije u svjetskoj kinematografiji.

 Ova knjiga predstavlja prvi zbornik koji analizira razvoj balkanske kinematografije nakon 2008. godine i okuplja brojne međunarodne naučnike i stručnjake iz domena kinematografije. Urednice zbornika, prof. Lidija Papadimitrou i prof. Ana Grgić, angažovale su početkom 2018. godine kolege istraživače iz Albanije, Bosne i Hercegovine, Bugarske, Hrvatske, Kipra, Grčke, Kosova, Crne Gore, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Srbije, Slovenije i Turske da napišu eseje o trendovima u kinematografijama tih zemalja, sa fokusom na posljedice ekonomske krize iz 2008. godine i transnacionalne tendencije u filmskoj produkciji.

Knjiga se, između ostalog, bavi ulogom nacionalnih i nadnacionalnih filmskih institucija, kao i mrežom filmskih festivala koji pružaju podršku filmskoj produkciji, distribuciji i prijemu kod publike. Takođe, identifikuje i ključne teme i estetike balkanskih filmova nastalih nakon globalne ekonomske krize. Kroz kritičke i sveobuhvatne profile zemalja, sa fokusom na manje i nedovoljno zastupljene kinematografije, poput Crne Gore, Kosova, Sjeverne Makedonije i Albanije, ova zbirka ukazuje na kontinuiranu relevantnost koncepta „balkanske kinematografije“.

O savremenoj crnogorskoj kinematografiji pisala je prof. mr Sanja Jovanović, zaposlena kao menadžerka za programske politike i planiranje u Filmskom centru Crne Gore. U poglavlju Montenegro: A Small, Open and Forward-Looking Industry, uz osvrt na značajan doprinos crnogorskih autora u jugoslovenskoj kinematografiji, Jovanovićeva pruža hronološki pregled razvoja crnogorske kinematografije i identifikuje tematske i estetske karakteristike savremenog crnogorskog filma. Posebna pažnja posvećena je procesu institucionalizacije kinematografije, uz akcenat na međunarodnu saradnju i umrežavanje, kao i na važnost koncepta „transnacionalnih procesa“ za crnogorski film.

Montenegro: A Small, Open and Forward-Looking Industry predstavlja značajan doprinos u istraživanju savremene crnogorske kinematografije, budući da na sistematičan i sveobuhvatan način obrađuje savremeno crnogorsko filmsko stvaralaštvo i ključne aspekte crnogorske filmske industrije, teme koje do sada nisu bile obrađivane u akademskoj literaturi.

Zbornik Contemporary Balkan Cinema može se poručiti na online knjižari izdavača Edinburgh University Press, kao i putem web sajta Amazon.

Podijeli: