Bogdanović: Valorizovaćemo potencijale Crvene stijene

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović juče je sa predstavnicima Narodnog muzeja i Centra za konzervaciju i arheologiju Crne Gore obišao Crvenu stijenu, jedno od najznačajnijih praistorijskih nalazišta u Crnoj Gori i jedno od najvrjednijih arheoloških na kontinentu, poručujući da će njegovi potencijali biti valorizovani.

Kako su saopštili iz Ministarstva kulture, tokom obilaska je konstatovan značaj Crvene stijene i predočeno da nijedan arheološki lokalitet na teritoriji Evrope ne posjeduje i ne pruža ovako širok spektar arheoloških mogućnosti, čime ovo kulturno dobro ispunjava kriterijum jedinstvenosti i rijetkost u okviru svoje vrste.

Ministartsvo kulture je, u saradnji sa najvažnijim crnogorskim institucijama iz ove oblasti i partnerima iz inostranstva, od 2012. godine počelo kontinuirano istraživanje lokaliteta.

Bogdanović je naglasio da kao društvo u cjelosti moramo biti svjesni činjenice da ovakva izraživanja traju i po nekoliko decenija, ali su zato rezultati nešto sa čime ćemo se s pravom ponositi.

“Posebnu zahvalnost Ministarstvo kulture upućuje Univerzitetu iz Mičigena, na čelu sa Robertom Vejlonom, kao i međunarodnim ekspertima iz Francuske, Kanade, SAD, Argentine i Australije koji su u saradnji sa Narodnim muzejom i Centrom za konzervaciju i arheologiju dali značajan doprinos da ovaj arheološki biser postane dostupan stručnoj javnosti. Upravo zahvaljujući postignutoj sinergiji i razmjeni znanja i iskustava naših i inostranih eksperata već danas možemo govoriti o mjerljivim rezultatima”, ocijenio je ministar.

Kroz projekat “Putevi kontinuiteta”, čiji je nosilac Ministarstvo kulture, a realizator Narodni muzej, do sada je obezbijeđeno oko 300.000 eura, za istraživanja lokaliteta Crvena stijena.

“Projekat je značajno doprinio istraživanju lokaliteta, zbog čega su se stekli neophodni uslovi da se otpočne sa drugom fazom, jednako značajnom, a to je proces turističke valorizacije lokaliteta. Crvena stijena je jedan od najznačajnijih kulturnih simbola Crne Gore i Nikšića i u saradnji sa relevantnim ustanovama na lokalnom i nacionalnom nivou uradićemo sve neophodno da bi se ostvarila valjana promocija, u skladu sa savremenim standardma kulturnog turizma”, istakao je ministar.

Po ocjenama prisutnih, lokalitet Crvene stijene po svom istorijskom obimu, ali i kompleksnosti zahtijeva istraživanja interdisciplinarnog karaktera, u kojima učestvuju eksperti različitih profila.

“Angažovanjem najboljih iz oblasti arheologije iz cijelog svijeta stvoriće se neophodni preduslovi i za mlade arheologe iz Crne Gore da kroz proces edukacije dođu do neophodnih znanja i iskustva”, navode u Ministarstvu.

Prilikom posjete je ocijenjeno da se ne smije zaboraviti ni edukativna dimenzija, zbog čega je Ministarstvo kulture sa Crnogorskom akademijom nauka i umjetnosti započelo saradnju, kako bi se i Akademija aktivno uključila u projekat istraživanja Crvene stijene. Kao rezultat te dobre saradnje do sada je objavljena je monografija “Crvena Stijena u kulturnom i ekološkom kontekstu”, koju je priredio Robert Vejlon, inostrani član CANU.

Istraživanja dva važna arheološka lokaliteta, Duklje i Crvene stijene, te njihova promocija i adekvatna valorizacija prioritet su rada Ministarstva kulture.

“Na teritoriji Crne Gore posjedujemo dva arheološka nalazišta, koja smo dužni da sačuvamo od zaborava i istražimo kako bismo otkrili bar dio bogate istorije tog područja. Ministarstvo kulture će i u nastupajućem periodu, kao i do sada pružiti svu neophodnu pomoć kako bi Crvena stijena ne samo kao lokalitet, već i istorijska riznica Crne Gore, Evrope i svijeta dobila mjesto koje joj pripada. Vjerujem da smo na dobrom putu da planirano i realizujemo, što predstavlja ne samo obavezu prema našoj istoriji već i dug prema našoj budućnosti”, saopštio je Bogdanović.

Ž.N.

Podijeli: