Bogdanović: Saradnja kulture i turizma od posebnog značaja za Crnu Goru

Saradnja kulture i turizma od posebnog je značaja za Crnu Goru, ocijenio je ministar kulture Aleksandar Bogdanović tokom panela koji je održan u okviru Treće svjetske konferencije o turizmu i kulturi pod sloganom “Kultura i turizam: za dobro svih”u Istanbulu.

“S obzirom da turizam u Crnoj Gori predstavlja jednu od centralnih privrednih grana, te da kulturna baština, materijalna i nematerijalna, svjedoči o milenijumskoj prošlosti, čiji tragovi danas predstavljaju izuzetan kulturni i turistički potencijal, kroz saradnju sektora kulture i turizma u Crnoj Gori razvijene su kulturne rute “Između dvije čarobne obale”, koje obuhvataju posjetu Nacionalnom parku Skadarsko jezero, ali i brojnim kulturnim dobrima na ovom prostoru. Takođe, razvijena je i ruta “Krug oko Korita”, koja pored izuzetnog prirodnog ambijenta omogućava posjetiocima da se upoznaju sa muzejima, spomen – obilježjima i znamenitim mjestima koja su sastavni dio rute. Ovakvi projekti čine da manje poznati lokaliteti baštine postanu vidljivi široj zajednici, u isto vrijeme pružajući turistima mogućnost da posjete skrivene destinacije od izuzetnog kulturnog i istorijskog značaja“, kazao je ministar u svom izlaganju.

Kako su naveli iz Bogdanovićevog resora, učešće na konferenciji je prilika za jačanje odnosa zemalja učesnica, razmjenu iskustava i prakse u oblasti turizma, kao i podsticaj na polju ekonomske saradnje.

Ministarska sesija, na kojoj je govorio Bogdanović, okupila je ministre turizma i kulture kako bi razmijenili primjere pozitivne prakse o politikama koje mogu biti umrežene u cilju dostizanja održivog razvoja.

Bogdanović je govoreći na tematskom panelu „Jačanje saradnje između svih zainteresovanih strana u oblasti turizma i kulture“ naglasio značaj kulturnog turizma kroz aspekat ekonomskih benefita koji se mogu na ovaj način ostvariti, prevashodno u pogledu stvaranje prihoda i novih radnih mjesta, osposobljavanja za posao i održavanja vještina tradicionalnih zanata, oživljavanja gradskih centara, povećanja vrijednosti imovine, unaprjeđenje malog preduzetništva i još mnogo toga drugog.

On je tokom izlaganja istakao da se kulturni turizam ne može tretirati kao izdvojen i izolovan segment, već naprotiv, da se njime u saradnji s kreativnim industrijama može sveobuhvatno tretirati pitanje baštine, te da doprinositi održivom razvoju i stvaranju dodatnih vrijednosti.

“Ekonomski značaj kulturnog turizma ogleda se kroz finansijsku podršku očuvanju, revitalizaciji i promociji kulturnih dobara sa jedne strane, i omogućavanje finansijske i organizacione nezavisnosti ustanova kultura sa druge. Upravo zato je kulturni turizam pokretač razvoja gradova, regija i zemalja. Socijalni uticaj kulturnog turizma je materijalan, ali on ima i nematerijalne efekte, kao na primjer razvoj svijesti i briga o kulturnom nasljeđu, sopstvenim kulturnim vrijednostima i kreiranju kulturnog identiteta. Kulturne atrakcije, koje su privlačne za lokalno stanovništvo su isto tako privlačne i za turiste”, kazao je ministar.

On je uvjeren da će intersektorska povezanost pružiti povoljne društveno-ekonomske i socio-kulturne učinke.

“Isto tako, kako bi efekti kulturnog turizma bili značajniji, nužno je posmatrati kulturne resurse kao tržišne proizvode koji postaju sve važniji, jer su turisti, prije svega, kupci i zato se prema njima treba tako i ponašati“, saopštio je Bogdanović.

Bogdanović je govorio i o oblasti zaštite i očuvanja kulturnih dobara, kao jednom od osnovnih prioriteta u radu Ministarstva kulture, ali i o modalitetu prelaska sa masovnog na ekskluzivni turizam, u kome kultura i kulturna baština imaju najznačajniju ulogu.

Podijeli: