Bogdanović otvorio izložbu posvećenu Svetom Petru Cetinjskom

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović otvorio je u Galeriji 42 stepena na Cetinju izložbu radova pristiglih na konkurs za izradu umjetničkog djela inspirisanog likom i zaostavštinom Svetog Petra Cetinjskog.

“Velike nacionalne prekretničare dijelimo na one koji su to činili vladarskim, ratničkim ili revolucionarnim umijećem i na one koji su napredak svojim narodima donosili svojim duhovnim i intelektualnim genijem. U ličnosti Svetog Petra Cetinjskog sažeti su svi ovi kvaliteti, jer je on na Martinićima i Krusima, jednako kao i u Poslanicama, pokazao šta je pravi odgovor na konkretne izazove vremena, čiju je kompleksnost i fatalnost jedino on u potpunosti prepoznavao. I mačem, i krstom i perom, a prije svega svojom pojavom, mudrošću i riječju, ukazao se Crnogorcima već za života kao neko predodređen za veliku misiju u svom narodu”, kazao je Bogdanović.

Prema njegovim riječima, ta harizma i sve njegove konkretne zasluge, učiniće da ovaj duhovni i svetovni vladar bude proglašen za sveca.

“Reklo bi se, djelo Svetog Petra Cetinjskog, danas je aktuelno skoro isto onako kao što je bilo i za vrijeme njegovog života. Jer, sva ona etička i identitetska pitanja koja nam se uporno otvaraju u okvirima našeg prostora, postala su aktuelna i na širem planu u globalnim preispitivanjima statusa nacionalnih kultura. Zato bih podsjetio, da u djelu Svetog Petra Cetinjskog možemo naći formulu koja omogućava očuvanje i afirmaciju svih naših posebnosti, uz poštovanje drugosti i različitosti. Moglo bi se reći da je i način na koji je Sveti Petar Cetinjski prosvećivao svoj narod, model iz kog se takođe mogu izvući dragocjena iskustva, jer odlučnost, mudrost, pa i oštrina njegovih pisanih i izgovorenih riječi, jesu ono što i te kako traži vrijeme u kojem živimo, a koje često podsjeća na epohu nepotrebnih kompromisa i oportunizma”, dodao je Bogdanović.

Nagradni konkurs je raspisala Fondacija „Sveti Petar Cetinjski“, u saradnji sa Fakultetom likovnih umjetnosti Cetinje, Fakultetom vizuelnih umjetnosti Univerziteta Mediteran, Fakultetom za dizajn i multimedije Univerziteta Donja Gorica i Srednjom likovnom školom Petar Lubarda.

Na konkurs je pristiglo oko 30 umjetničkih radova: slike, skulpture, grafike, crteži, digital printovi, fotografije, kao i djela u audio i video formi.

Podijeli: