Bogdanović na sastanku ministara kulture Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju

Ministar kulture Aleksandar Bogdanović učestvovao je danas u Beogradu na sastanku ministara kulture država članica Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju (BSEC), u kojoj Crna Gora učestvuje kao partner za međusektorski dijalog.

Sastanak ministara kulture država članica BSEC-a otvorio je Ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević, a održan je pod pokroviteljstvom Organizacije za crnomorsku ekonomsku saradnju i Ministarstva kulture i informisanja Republike Srbije, kao domaćina događaja. Sastanak je bio posvećen kulturnoj saradnji, zaštiti i očuvanji kulturne baštine, kao i kulturnoj diplomatiji kao sredstvu za uspostavljanje stabilnosti u regionu.

“Civilizacijska transverzala koja je još od antičkih vremena spajala Crno i Jadransko more, jeste jedan od najvažnjih kulturnih i duhovnih upisa o epohi prelaska antike u srednji vijek. Upravo su se u tom procesu smjene epoha začela sva ona prožimanja i interakcije među različitim kulturama, tradicijama i religijama, koje će obilježiti buduće odnose između Orijenta i Zapada. I koliko god da su oni ponekad bili obilježeni antagonizmima, njihov susret na ovim prostorima predodrediće i trasirati neke od ključnih smjernica u novovjekovnom razvoju Levanta, Balkana, Mediterana, ali i velikog dijela evropskog kontinenta. Sve navedeno jeste više nego dovoljan razlog da se kroz inicijative i aktivnosti Organizacije crnomorske ekonomske saradnje, podigne na jedan viši nivo razmjena savremenih iskustava među državama članicama, posmatračima i partnerima ove organizacije”, istakao je Bogdanović u svom obraćanju.

“Poseban akcenat u svim budućim planovima mora biti stavljen na očuvanje i valorizaciju kulturnog nasljeđa, jer je ono u mnogim državama koje učestvuju u projektima ove organizacije dio zajedničkog kulturnog nasljeđa. Tu prije svega mislim na materijalnu baštinu koja pripada epohama antike i srednjeg vijeka. Isto tako, savremeno kulturno stvaralaštvo tih država, često se razvija na sličnoj tradicijskoj osnovi, a nerijetko je odraz sličnih savremenih iskustava, kao što su društveno-političke tranzicije i traganje za najboljim modelima očuvanja kulturnih i identitetskih posebnosti u procesu globalizacije.

Za definisanje i usklađivanje tih planova i aktivnosti, od posebnog je značaja saradnja između kulture i diplomatije, u okviru čega moraju biti definisane i formalizovane aktivnosti onoga što zovemo kulturnom diplomatijom, jer se na taj način može obezbijediti ona saradnja u kulturi koja se zasniva na direktnim uvidima i neposrednoj razmjeni informacija” dodao je Bogdanović.

Organizacija crnomorske ekonomske saradnje (BSEC) osnovana je 1992. u Istanbulu, sa ciljem očuvanja mira i stabilnosti, jačanja saradnje, dobrosusjedskih odnosa. BSEC je stekao međunarodno-pravni status stupanjem na snagu Povelje BSEC 1. maja 1999. kada je transformisan u regionalnu ekonomsku organizaciju.

Na marginama sastanka ministar Bogdanović je imao niz bilateralnih susreta na kojima je razgovarao o učešću Crne Gore u Organizaciji i bilateralnoj saradnji u oblasti kulture između Crne Gore i zemalja članica BSEC.

Podijeli: