Afirmacija stvaralaštva i kroz kreativne industrije

Model kreativnih industrija jedan je od ključnih u cilju afirmacije crnogorskog kulturnog stvaralaštva, a u toku je i izrada petogodišnjeg investicionog programa ulaganja u razvoj kulture, poručio je danas ministar kulture Aleksandar Bogdanović odgovarajući na poslanička pitanja.

“Ministarstvo će posvećeno raditi na afirmaciji crnogorskog stvaralaštva kao jednog od stubova kulturnog i državnog identiteta. U tom kontekstu, planirana je izrada regionalnih habova, koji će afirmisati sve što je umjetnički, ali i preduzetnički izraz naših stvaralaca. Na taj način, otvorićemo novi model afirmacije stvaralaštva, koji karakteriše homogenost sa modernim potrebama, a za rezltat ima nov proizvod sa tržišnom i upotrebnom vrijednošću. Riječ je o modelu kreativnih industrija, koji je već napravio zapažene rezultate u državama sa raskošnim stvaralačkim potencijalom, kakav bez sumnje ima i Crna Gora”, rekao je Bogdanović.

On je rekao i kako Ministarstvo kulture radi u cilju valorizacije kulturno-istorijskih, ali i ekonomskih vrijednosti crnogorske baštine.

“U toku je izrada petogodišnjeg investicionog programa ulaganja u razvoj kulture, dokumenta koji treba da identifikuje dio kulturnog nasljeđa koji ima potencija, ali i kojim će biti predloženi modeli njegove valorizacije”, istakao je Bogdanović na današnjoj sjednici parlamenta.

On je zaključio kako će na taj način biti otvoren novi prostor za povezivanje kulture sa drugim komplementarnim resorima, uz stvaranje uslova za održivo korišćenje kulturne baštine.

Podijeli: