Za projekte dijaspore 130 hiljada eura

Uprava za dijasporu opredijelila je 130 hiljada eura za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore za 2020. godinu. Konkurs je otvoren do 16. aprila.

To je, kako dodaju iz Uprave, povećanje od čak 30% u odnosu na 2019. godinu kada je isti konkurs raspisan po prvi put.

Pravo učešća na konkursu, kako su kazali, imaju organizacije dijaspore – iseljenika koje ispunjavaju uslove definisane Zakonom o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima.

„Organizacije dijaspore – iseljenika imaju mogućnost konkurisati sa programima odnosno projektima iz utvrđenih i vrlo široko postavljenih oblasti saradnje, i to: očuvanja državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori; očuvanja kulturnog identiteta; jačanja obrazovne, naučne, kulturne i sportske saradnje; – informisanja i povezivanja; zaštite prava i položaja dijaspore – iseljenika i unapređenja privrednog partnerstva“, navodi se u saopštenju.

Organizacija dijaspore na Konkurs, kako su kazali, može prijaviti najviše dva projekta koji se mogu sufinansirati do 50% iznosa ukupnih sredstava potrebnih za realizaciju, pri čemu se projekat od posebnog interesa, može sufinansirati do 70% iznosa potrebnog za njegovu realizaciju.

„Ovo je važan mehanizam podrške radu i aktivnostima organizacija koje okupljaju našu dijasporu širom svijeta. Snaženjem organizacija dijaspore, jačanjem njihovih kapaciteta kroz obezbjeđivanje finansijskih sredstava za realizaciju njihovih aktivnosti, Uprava želi da podstakne njihov doprinos u ostvarivanju i jačanju veza i saradnje Crne Gore sa svojom dijasporom na svim poljima“, navodi se u saopštenju.

Svi detalji u vezi ovog javnog konkursa, potrebna dokumentacija i obrazac prijave mogu se naći na web sajtu Uprave za dijasporu www.uzd.gov.me .

Podijeli: