VLADA UTVRDILA NOVI SAZIV SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM

Vlada Crne Gore utvrdila je novi saziv Savjeta za saradnju sa dijasporom u sljedećem sastavu:

 1. Vidak Mitrović,
 2. Dragan Đukanović,
 3. Nikola Bulatović,
 4. Ismet Ramčilović,
 5. Mirza Redžić,
 6. Milka Butulija,
 7. Nedžad Nurković,
 8. Miloš Bukilić,
 9. Beka Selimanjin,
 10. Senad Perazić,
 11. Esad Rastoder,
 12. Ruždija Jarović,
 13. Ozlem Susluoglu,
 14. Bedri Gul,
 15. Faruk Tuzović,
 16. Elena Simovich,
 17. Emilio Ognjenovich,
 18. Ljubo Radović,
 19. Dušan Mišković,
 20. Edin Latić,
 21. Enver Korać,
 22. Milan Zlatičanin,
 23. Boris Popivoda,
 24. Senad Šabović,
 25. Remzo Skenderović,
 26. Danijela Đurđević,
 27. Esmir Rastoder,
 28. Miomir Tomčić,
 29. Seadin Dino Kolar,
 30. dr Borislav Roganović,
 31. Dejan Šestović,
 32. Neven Pajović,
 33. Goran Vratnica,
 34. Anes Kačamaković,
 35. Orhan Hadžialjević
 36. Stevan Kraljević,
 37. Mihailo Mandić,
 38. Vladislav Vanja Popović,
 39. Damir Radončić,
 40. Božidar Gardašević,
 41. Nikolas Klisić,
 42. Veselin Mijač,
 43. Ismet Muhović,
 44. Mirko Zečević,
 45. Pavle Ljuljđuraj,
 46. Remzo Skenderović,
 47. Aleks Rohas Božović,
 48. Prof. dr Milorad Nikčević,
 49. Prof. dr Milenko Perović,
 50. Prof. dr Srđan Redžepagić,
 51. Prof. dr Aleksandra Perović,
 52. dr Andrej Mihailović,
 53. Prof. dr Milan Vukčević,
 54. akademik Zuvdija Hodžić,
 55. dr Ilir Čapuni.
 56. Marko Špadijer,
 57. dr Nebojša Čagorović,
 58. mr Ivan Jovović,
 59. Selim Lika,
 60. Milanka Baković,
 61. Aleksandar Mitrović,
 62. dr Darko Petrušić,
 63. Igor Vučinić,
 64. Miloš Lalević,
 65. Nikola Antović,
 66. mr Sead Šahman,
 67. Miloš Čelanović,
 68. dr Gordana Radojević,
 69. Igor Građević,
 70. Nemanja Katnić,
 71. Leon Gjokaj,
 72. Luiđ Škrelja,
 73. Ervin Ibrahimović,
 74. dr Ivan Vuković,
 75. Dušan Raičević,
 76. Fahrudin Begović,
 77. Anela Čekić,
 78. Sonja Nikčević,
 79. Samir Agović,
 80. Mirsad Barjaktarević,
 81. Fahreta Husović,
 82. Fadil Kajoshaj,
 83. Astrit Hoxha,
 84. Dragan Radulović,
 85. dr Amer Halilović,
 86. Faik Nika,
 87. Ana Popović,
 88. Marin Čaveliš,
 89. mr Kadrija Kurpejović,
 90. Prof. dr Danilo Nikolić,
 91. Olivera Vukadinović,
 92. Pavle Goranović,
 93. Ivan Saveljić,
 94. Predrag Mitrović.

 

 

Savjet za saradnju sa dijasporom – iseljenicima je savjetodavno tijelo Vlade Crne Gore koje ima zadatak da učestvuje u kreiranju i sprovođenju Strategije i akcionog plana za realizaciju Strategije za saradnju sa dijasporom – iseljenicima.

Vlada je prvi put Savjet obrazovala 2016. godine, kada je održana i konstitutivna sjednica prvog saziva ovog tijela. Kako najveći broj članova ovog tijela čine upravo pripadnici dijaspore, zaključci i preporuke Savjeta su itekako mjerodavni i za Crnu Goru predstavljaju smjernice pri kreiranju politike saradnje sa iseljenicima kao i konkretnih aktivnosti koje se osmišljavaju upravo kao odgovor na potrebe iseljenika.

Konstitutivna sjednica drugog saziva Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima održaće se 26.jula 2019. godine u Podgorici, a u organizaciji Uprave za dijasporu.

 

Podijeli: