VAŽNO OBAVJEŠTENJE: PRODUŽEN ROK ZA DOSTAVLJANJE PREDLOGA KANDIDATA ZA ČLANOVE SAVJETA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM – ISELJENICIMA

Na zahtjev brojnih organizacija dijaspore – iseljenika koje su imale problem da u predviđenom roku dostave svoj predlog za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, Uprava za dijasporu produžava rok za podnošenje predloga do ponedjeljka, 5. novembra 2018.godine do 15h.

Istovremeno pozivamo sve organizacije dijaspore – iseljenika koje nijesu dostavile potpunu dokumentaciju, da to učine u naknadno ostavljenom roku (5.11.2018. do 15h).

Sve predlozi koji stignu nakon isteka ovog roka, neće biti razmatrani.

Uprava za dijasporu

Podijeli: