UZD: Radna posjeta organizacijama dijaspore-iseljenika u R. Albaniji

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović i pomoćnik mr Ivan Jovović u periodu 19.10 i 20.10.2020.godine boravili su u radnoj posjeti organizacijama dijaspore-iseljenika u R. Albaniji.

Ovom prilikom, u R.Albaniji predstavnici Uprave za dijasporu održali su zajednički sastanak sa predstavnicima iseljeničkih udruženja „Alba Montenegro“ i „Duklja“ u Skadru, kao i sa predstavnicima udruženja Zajednice Crnogoraca Albanije u Elbasanu.

Na  sastanku sa članovima udruženja u Skadru direktor Mitrović je napomenuo da je ovo prva posjeta iseljeništvu u R. Albaniji od izbijanja pandenije Kovid 19. S tim u vezi, naglasio je da je od značaja neposredna komunikacija i saradnja sa dijasporom-iseljenicima, kako bi se na adekvatan način implementirale mjere i aktivnosti utvrđene Strategijom saradnje sa dijasporom-iseljenicima 2020-2023.godine, pri čemu je apostrofirao naročit značaj crnogorske iseljeničke zajednice u skadarskom okrugu

Imajući u vidu postojeće stanje predstavnici iseljeničkih organizacija i Uprave za dijasporu stanovišta su da je u cilju bolje artikulacije nacionalnih interesa potrebno obrazovati poseban subjekt, krovnu organizaciju svih crnogorskih  udruženja  koji bi na najbolji način predstavljali interese svih Crnogoraca u R. Albaniji.

Na kraju sastanka sa predstavnicima udruženja, direktor Mitrović i pomoćnik Jovović pozvali su predstavnike udruženja da apliciraju sa konkretnim  projektima na sljedećem Javnom pozivu koji bi se odnosili na obnovu kursa crnogorskog jezika i nabavke crnogorskih narodnih nošnji.

Podijeli: