UTVRĐENA LISTA PREDLOŽENIH KANDIDATA ISPRED NVO SEKTORA

Shodno čl. 3 Uredbe o izboru predstavnika nevladinih organizacija u radna tijela organa državne uprave i sprovođenju javne rasprave u pripremi zakona i strategija (Službeni list CG“, broj 41/18) i Javnog poziva za predlaganje predstavnika/ce nevladine organizacije za člana Komsije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika za 2021. godinu br. 03/03-910/21-94/7 koji je na internet stranici ovog organa objavljen 15. marta 2021. godine, Uprava za dijasporu utvrdila je listu predloženih predstavnika nevladinih organizacija za člana Komisije, sa nazivom nevladine organizacije koja ih je predložila.
U zakonski predviđenom roku, Upravi je pristigla jedna prijava na gore pomenuti Javni poziv, i to:
Anica Boljević, predložena od strane Fonda za aktivno građanstvo – fAKT.
Shodno Javnom pozivu, direktor Uprave za dijasporu će aktom o obrazovanju Komisije za sprovođenje postupka dodjele nagrada pripadnicima dijaspore-iseljenicima i organizacijama dijaspore-iseljenika izabrati za člana onog kandidata koji ispunjava sve propisane uslove.
Podijeli: