USVOJEN PRAVILNIK O SARADNJI SA NAUČNOM DIJASPOROM

Obavještavamo stručnu i naučnu javnost u dijaspori da je usvojen Pravilnik o saradnji sa naučnom dijasporom od strane Univerziteta Crne Gore (UCG) i pozivamo naše istraživače da uspostave saradanju sa UCG.

Usvajanju Pravilnika prethodio je sastanak rektora UCG prof. dr Danila Nikolića i pripadnika naučne i stručne dijaspore u Ujedinjenom Kraljevstvu (UK), održan u Londonu 4. septembra 2018. godine, na kome su se razmatrali vidovi saradnje UCG sa visokonaučnim institucijama u UK  i  sa profesorima i stručnjacima iz Crne Gore, ili su sa njom povezani, a žive i rade u Londonu.

Ovim Pravilnikom se uređuju oblici i načini ostvarivanja i stimulisanja saradnje između UCG i naučne dijaspore, kao i druga pitanja od značaja za ostvarivanje njihovih prava i interesa u okviru saradnje.

Pravilnik o saradnji sa naučnom dijasporom možete pročitati ovdje: https://www.ucg.ac.me/objava/blog/6/objava/40937-pravilnik-o-saradnji-sa-naucnom-dijasporom

Podijeli: