Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima učestvovala na okruglom stolu u organizaciji OECD-a

U petak, 1. jula 2022. godine, ispred Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima samostalna savjetnica I Milica Radojičić učestvovala je na okruglom stolu u organizaciji Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD-a) na temu „Labour Migration in Montenegro-How to make the most of it?“.
Foto: USDI
Pozdravnim govorom okrugli sto su otvorili Anita Richter, izvršna direktorka OECD-a, Richard Kohli, otpravnik poslova  Ambasade Švajcarske u Crnoj Gori, Karl Muller, ambasador Austrije u Crnoj Gori i Damir Davidović, državni sekretar u Ministarstvu ekonomskog razvoja i turizma.
U prvom dijelu okruglog stola prezentovani su izvještaji glavnih zaključaka vezanih za Crnu Goru, kao I istraživanja koja su sprovođena radi maksimiziranja benefita od strane imigranata, a samim tim ublažile negativne posljedice. Nakon izvještaja usledila je panel diskusija na kojoj je diskutovano pitanje kako Crna Gora može poboljšati njene polise da bi redukovala snagu potencijalnih faktora od strane dijaspore I maksimizirala razvoj benefita. Moderator panel diskusije bio je Martin Kohtze, analitičar/menadžer projekata OECD-a, a panelisti su bili Marko Ćipović, viši savjetnik u Ministarstvu rad i socijalnog staranja, Mladen Perazić, direktor sektora za edukaciju Privredne komore Crne Gore i Milica Radojičić, samostalna savjetnica I u Upravi za saradnju sa dijasporom-iseljenicima.
Predstavnica Uprave prezentovala je rezultate Crne Gore na polju saradnje sa dijasporom. Radojičić je navela da se sa najviših državnih adresa prepoznaje intencija da se naše iseljeništvo u mjeri mogućeg integriše u savremeno crnogorsko društvo. Imajući u vidu brojnost crnogorske dijaspore koja se mjeri sa većom populacijom od one koja živi u Crnoj Gori, Radojičić je govorila i o izazovima sa kojima se Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima suočava u dijelu prikupljanja podataka i održavanja komunikacije zbog geografske udaljenosti zemalja prijema.
Na kraju svog izlaganja dodala je: “Neophodnost kontinuirane komunikacije u cilju stvarne uloge i prisutnosti dijaspore u crnogorskom društvu, ali i naše namjere da u direktnom kontaktu sa institucijama, organizacijama i pojedincima na najlakši i najučinkovitiji način poboljšamo tu saradnju nameće se kao trajni imperativ države. S tim u vezi, programi koje sprovodimo, a naročito kreiranje novih u saradnji sa dijasporom, nadležnim državnim institucijama, lokalnim upravama, ali i svim zaintresovanim organizacijama i pojedincima, usmjereni su ka snažnom i kontinuiranom prisustvu naše dijaspore u razvoj i uređenje svih sfera društva u Crnoj Gori”.
Podijeli: