UPRAVA ZA SARADNJU SA DIJASPOROM-ISELJENICIMA UČESTVOVALA NA EKSPERTSKOM SASTANKU GLOBALNOG SAMITA O DIJASPORI

U petak, 1. aprila 2022. godine, ispred Uprave za saradnju sa dijasporom-iseljenicima samostalna savjetnica Milica Radojičić učestvovala je na ekspertskom sastanku u okviru Globalnog samita o dijaspori 2022 koji organizuje Međunarodna organizacija za migracije IOM u saradnji sa Vladom Republike Irske.

Pozdravnim govorom samit su otvorili zamjenica generalnog direktora IOM-a za operacije Ugoši Danijels i ministar vanjskih poslova Republike Irske Simon Kovini, a Crna Gora kao vodeća država u regionu po pitanju saradnje sa dijasporom je pozvana da zajedno sa Jermenijom bude domaćin ekspertskog sastanka u okviru prve tematske sesije „Diaspora Networks: From Data to Engagement“ sa fokusom na ključne izazove sa kojima se države suočavaju u prikupljanju podataka i formiranju mreže dijaspore.

Predstavnica Uprave prezentovala je rezultate Crne Gore na polju saradnje sa dijasporom, primarno u dijelu prikupljanja podataka i obrade istih, te predstavila modalitete saradnje i strateški pristup u održavanju veza dijaspore sa matičnom državom. Radojičić je navela da je Crna Gora pitanje saradnje sa dijasporom uzdigla na nivo državnog prioriteta i samim tim prepoznala potrebu za sistemsko uređenje ove oblasti po ugledu na visoko migratorne zemlje. Dodatno, istakla je da se sa najviših državnih adresa prepoznaje intencija da se naše iseljeništvo u mjeri mogućeg integriše u savremeno crnogorsko društvo. Imajući u vidu brojnost crnogorske dijaspore koja se mjeri sa većom populacijom od one koja živi u Crnoj Gori, Radojičić je govorila i o izazovima sa kojima se Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima suočava u dijelu prikupljanja podataka i održavanja komunikacije zbog geografske udaljenosti zemalja prijema.

Predstavnici Međunarodne organizacije za migracije pohvalili su strateški pristup Crne Gore u dijelu saradnje sa dijasporom i istakli da je naše iskustvo, kao primjer dobre prakse, od velikog značaja. Na sastanku je prezentovan Priručnik za mapiranje dijaspore koji će državama biti od koristi u definisanju sistemskog, sveobuhvatnog i fleksibilnog pristupa generisanju podataka o dijaspori u različitim kontekstima.

Podijeli: