Uprava za dijasporu u posjeti Udruženju Crnogoraca Opštine Kula

Direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović i pomoćnik direktora mr.sc. Ivan Jovović, u subotu 27.03.2021. godine bili su u posjeti organizacijama dijaspore – iseljenika u A.P. Vojvodini, gdje su imali sastanak sa predstavnicima Udruženja Crnogoraca Opštine Kula.
Tokom sastanka, predstavnici Uprave za dijasporu informisali su sagovornike o Javnom pozivu za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada zaslužnim iseljenicima i organizacijama u sedam oblasti koji je Uprava raspisala sredinom marta ove godine. S tim u vezi, istakli su da su dobrodošle inicijative za kandidovanje istaknutih predstavnika naše dijaspore. Predstavnici udruženja su informisani i o planiranom Javnom pozivu za sufinansiranje projekata u oblastima saradnje sa dijasporom – iseljenicima i ostalim aktivnostima i projektima predviđenih za 2021. godinu, nakon usvajanja Budžeta Crne Gore za 2021. godinu. Delegati Uprave za dijasporu su bili i u obilazak prostorija udruženja i tom prilikom se upoznali sa njihovim uslovima rada, kako bi efikasnije planirali buduće aktivnosti i nastavili na doprinosu jačanja saradnje.
Predstavnici Udruženja Crnogoraca Opštine Kula zahvalili su se na posjeti delegacije Uprave za dijasporu i informisali ih o brojnim manifestacijama, projektima i humanitarnim akcijama koje su realizovane u njihovoj organizaciji tokom svih godina njihovog postojanja.
Udruženje Crnogoraca Opštine Kula je osnovano 13. jula 2013. godine i od svog osnivanja, cilj djelovanja ovog udruženja usmjeren je ka očuvanju crnogorskog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, što podrazumijeva i očuvanje kulturnog identiteta kroz jačanje komunikacije sa sunarodnicima u R. Srbiji, kao i sa matičnom državom ili zemljom porijekla. Ovo udruženje broji preko 450 aktivnih članova i može se reći da predstavlja jedno od najvećih udruženja u R. Srbiji. Inače, u Opštini Kula od ukupnog broja stanovnika, preko 10% čine pripadnici crnogorske etničke grupacije. Predstavnicima Uprave za dijasporu zatražena je pomoć oko dodatne sanacije prostorija ovog udruženja, kako bi nesmetano funkcionisali i vršili programske ciljeve, okupljali nove, mlade članove i njegovali svijest o važnosti očuvanja crnogorskog identiteta na ovom prostoru R. Srbije.
Na kraju radne posjete predstavnici Uprave za dijasporu susreli su se i sa ostalim konstituentima i rukovodstvom Crnogorskog vijeća. Tokom ove posjete udruženjima Crnogoraca u R. Srbiji, podijeljena je publikacija „Crnogorci u Sjedinjenim Američkim Državama 1860-1910.“ koja je proizvod saradnje Uprave za dijasporu i Matice crnogorske, autorke Šerin Novotne Andrijašević.
Podijeli: