Udruženje Crnogoraca Zmajeva posjetili Upravu za saradnju sa dijasporom-iseljenicima

Upravu za saradnju sa dijasporom-iseljenicima u petak, 29. oktobra su posjetili predstavnici Udruženja Crnogoraca Zmajeva iz R. Srbije, a primio ih je mr Seid Hadžić v.d. direktor Uprave.

Ispred Udruženja Crnogoraca Zmajeva Upravu su posjetili: predsjednik Miodrag Becić sa suprugom Ljiljanom, kao i članovi Veselin Muhadinović i Radomir Marković.

Hadžić je prisutnima poželio dobrodošlicu i istakao da je Uprava prva i prava adresa svim udruženjima i pojedincima naše dijaspore. Takođe, ukazao je na važnost međusobne saradnje i povezanosti udruženja crnogorske dijaspore u zemlji prijema, kako bi zajedničkim radom postavili bolje uslove za napredak i realizaciju budućih aktivnosti koje su od obostranog interesa.

Becić je upoznao Hadžića sa svim dosadašnjim aktivnostima udruženja na čijem je čelu, da je Udruženje Crnogoraca Zmajeva formirano u 2012. godini i od postanka kontinuirano radi na očuvanju kulturnih i tradicionalnih vrijednosti dijaspore Crne Gore u R. Srbiji. Becić je naveo i to da osim članova udruženja koji pripadaju našoj dijaspori, njihovo udruženje takođe broji i prijatelje dijaspore, odnosno druge nacionalne zajednice koji su ujedno ljubitelji crnogorske kulture.

Na sastanku su se usaglasili da, u daljem radu Uprave i udruženja dijaspore-iseljenika u zemljama prijema, treba posebnu pažnju posvetiti na brigu o budućim generacijama, kako bi uključili mlađu populaciju i doprinijeli povezanosti i jačanju veza sa njihovom zemljom porijekla.

Hadžić je još jednom akcentovao i poslao poruku da je Uprava za saradnju sa dijasporom-iseljenicima otvorena za svaki vid saradnje sa našom dijasporom i da u svom daljem radu težiti sve intezivnijim aktivnostima i inovativnim projektima od zajedničkog interesa.

Podijeli: