Udruženje „Alba Montenegro“ u posjeti Upravi za dijasporu

Dana 18.03.2021. godine direktor Uprave za dijasporu mr Predrad Mitrović sastao se sa predstavnicima udruženja „Alba Montenegro“ iz Skadra, Remzi Kerović i Burhanom Čulićem.
Direktor Mirović je upoznao sagovornike sa trenutnim aktivnostima i obavezama Uprave koje proizilaze iz Zakona o saradnji Crne Gora sa dijasporom – iseljenicima, te budućim projektima koji su planirani u cilju kontinuiteta i pojačanja komunikacije sa crnogorskom dijasporom. Direktor je obavijestio sagovornike o Javnom pozivu za dostavljanje inicijative za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenicima i organizacijama dijaspore – iseljenika, koji je Uprava nedavno raspisala, nadajući se da će i ove godine konkurisati značajan broj istaknutih kandidata. Osim navedenog poziva, sagovornici su obaviješteni i o planiranom Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika, kojim Uprava teži da podstakne realizaciju značajnih aktivnosti organizacija dijaspore usmjerenih na saradnju sa svojom matičnom državom.
Predsjednik udruženja Remzi Kerović se zahvalio na gostoprimstvu i izrazio nadu za nastavak saradnje Uprave za dijasporu i udruženja na čijem se čelu nalazi, kao i veliko interesovanje za pomenute projekte. Kerović je precizno naveo sve aktivnosti koje su predviđene detaljnim planom djelovanja ovog udruženja, koje ima cilj da djeluje u što većem broju područja širom Albanije.
Predstavnici „Alba Montenegro“ upoznali su direktora Mitrovića o novoj organizacionoj strukturi i kadrovskoj promjeni koja je nastala unutar udruženja, te i da će o svim planiranim aktivnostima blagovremeno obavijestiti Upravu.
Tokom sastanka sagovornici su se dotakli i globalne teme koja je uzrok otežanog rada nastalog kao posljedica virusa kovid-19. Međutim, i pored otežanih okolnosti izražena je želja za napredak uspostavljene saradnje koja ima za cilj očuvanje državnog identiteta i pripadnosti Crnoj Gori, zaštita njihovih prava i položaja, kao i afirmacija odnosa između države prijema i države matice, gdje će posebnu ulogu imati buduće generacije crnogorskih iseljenika.
Podijeli: