U ČAST DANA NEZAVISNOSTI CRNOJ GORI POKLANJAMO GUSLARSKU PJESMU 21.MAJ

Crnogorska kulturna mreža i ove godine u čast Dana nezavisnosti Crnoj Gore poklanja pjesmu koja pjeva o 21. maju najznačajnijem datumu novije crnogorske istorije. Tekst pjesme je pisao Maksim Filipivić, a izvode je mladi narodni guslari Nikola Krulanović i Igor Toljić. Tv spot je produkcijiski urađen na kvalitetan način, i sa sigurnošću možemo kazati da je postavio nove standarde kada su u pitanju gusle.

Crnogorska kulturna mreža se zahvaljuje Maksimu Filipoviću, guslaru Rajku Radoviću  i Draganu Kovaćeviću vlasniku Muzeja gusala u kojem je sniman dio kadrova za Tv spot. Posebnu zahvalnost dugujemo našem prijatelju  Branu Mićunoviću koji je podržao realizaciju navedenog projekta,i još jednom pokazao razumijevanje za projekte  koje promovišu Crnu Goru.

Odlučili smo se da  ovaj projekat koji je fokusitran na gusle, koje su neizostavni dio kulturnog identiteta naše države poklonimo Crnoj Gori u čast Dana nezavisnosti. Sa mladim guslarima željeli smo da pošaljemo poruku da crnogorske gusle imaju svijetlu budućnost. Takođe ovim projektom želimo da postaknemo Ministarstvo kulture da se konačno počnu baviti projektima koji imaju za cilj očuvanje gusala kao neizostavnog kulturnog identieta Crne Gore. Vjerujemo da će se crngorska javnost složiti sa našom konstataciom da je za Crnu Goru mnogo značajnije očuvanje gusala i folklore neko organizacija koncerata elektronske muzike.

U prošlosti svaka kuća u Crnoj Gori je imala okačene na zidu gusle, dok je veći dio stanovništva znao da gusla. Kod  crnogorskih vladara su postajali dvorski guslari koji su guslali u svim značajnim dvorskim prigodama.Kada su crnogorski vojnici išli u bojeve oni su uz guslarske pjesme pronalazili snagu i nadahnuće. Mnogi crnogorski junaci su precima u amanet ostavljali da budu sahranjeni sa guslama ili da im guslar pjeva na  samrtnom odru. Gusle su kroz istoriju bili glavni mediji preko kojeg su se narodu prepričavali događaji sa bojišta. Vrijednost gusla je bila prepoznatljiva od mnogih evropskih značajnih ličnosti, pa je tako crnogorski guslar Tanasije Vućić pjevao na dvoru Češkom kralju Masariku. Dio naučnika je  u svojim doktorskim tezama dokazali da gusle potiču sa ovih prostora, samo se vremenom usavršavala njihova izrada i zvuk. 

Predložićemo Vladi Crne Gore da se u školama kroz obrazovni program više izučava o guslama i da u svakom crnogorskom gradu se otvori besplatna škola gusala. Crnogorska kulturna mreža očekuje da će ovaj projekat postaći mlade da počnu da se više interesuju za gusle i da će Crna Gora dobiti nove guslare na kojima će počivati budućnost ovog drevnog instrumenta. 

Izražavamo uvjerenje da će svi narodni guslari u Crnoj Gori bez obzira na nacijonalne i političke razlike u narednom period dati doprinos da naša država dobije što više mladih guslara.

Podijeli: