Tarzan Milošević u posjeti Upravi za dijsporu

U okviru priprema za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u R. Srbiji, Upravu za dijasporu je 04. septembra 2019. godine posjetio Tarzan Milošević. Sa njim je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Ističući dobre međudržavne odnose R. Srbije i Crne Gore, Milošević je istakao da je spreman dati puni doprinos u jačanju i unaprijeđenju odnosa između crnogorskih iseljenika u R. Srbiji i matične države.

Razgovarajući o značaju naše dijaspore, direktor Mitrović je informisao Miloševića o trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu i mjerama koje matična država preduzima na planu saradnje sa svojim iseljeništvom. Dodatno, Mitrović je govorio o važnosti očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Crnogoraca u R. Srbiji, i istakao je da je Uprava za dijasporu u ovoj godini, preko Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata podržala čak 24 projekta naših udruženja u R. Srbiji u ukupnoj vrijednosti od 35,000 eura.

Mitrović je informisao Miloševića o stanju i aktivnostima  organizacija koje okupljaju našu zajednicu u R. Srbiji, saradnjom koju Uprava ima sa istim i brojnim kulturnim i društvenim događajima koja naša udruženja organizuju. Shodno važnosti koju matična država posvećuje odnosu i saradnji sa crnogorskom zajednicom u R. Srbiji, Mitrović je istakao i činjenicu da je u novom sazivu  Savjeta za saradnju sa dijasporom-iseljenicima ona predstavljena sa čak pet članova, kao i da je za predsjednika ovog tijela izabran prof. dr Milenko Perović. Direktor Mitrović je izrazio nadu da će Ambasada Crne Gore u narednom periodu u okviru svoje redovne djelatnosti više pažnje posvećivati radu sa našom dijasporom u ovoj zemlji i tako postati mjesto okupljanja naših iseljenika u R. Srbiji preko koga će aktivno raditi na ostvarivanju i zaštiti svojih prava i interesa prvenstveno u dijelu očuvanja i njegovanja nacionalnog i kulturnog identiteta Crnogoraca u R. Srbiji.

Na kraju razgovora, Mitrović se zahvalio Miloševiću na posjeti i poželio mu uspjeh u radu.

Podijeli: