SRĐAN STANKOVIĆ POSJETIO UPRAVU ZA DIJASPORU

U okviru priprema za stupanje na dužnost izvanrednog i opunomoćenog ambasadora Crne Gore u Republici Argentini, Upravu za dijasporu je 25. marta 2019. godine posjetio prof. dr Srđan Stanković. Sa njim je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.
Ističući odlične međudržavne odnose R. Argentine i R. Crne Gore, Stanković je naveo da će se tokom svog predstojećeg mandata angažovati na pronalaženju novih vidova saradnje dvije zemlje, promociji i zaštiti interesa naše države. Poseban akcenat stavio je na unaprijeđenje odnosa između crnogorske dijaspore u R. Argentini i matične države, jedne od najstarijih kolonija crnogorskih iseljenika u svijetu.
Razgovarajući o značaju naše dijaspore, direktor Mitrović je informisao o trenutnim aktivnostima Uprave za dijasporu i mjerama koje matična država ispunjava na planu saradnje sa svojim iseljeništvom. Dodatno, Mitrović je govorio o brojnim obavezama koje proističu iz nedavno usvojenog Zakona o saradnji Crne Gore sa dijasporom – iseljenicima, Javnom pozivu organizacijama dijaspore – iseljenika za kandidovanje predstavnika dijaspore – iseljenika za članove Savjeta za saradnju sa dijasporom – iseljenicima, Javnom konkursu za sufinansiranje programa odnosno projekata organizacija dijaspore – iseljenika, Javnom pozivu za dostavljanje inicijativa za dodjelu nagrada pripadnicima dijaspore – iseljenika i organizacijama dijaspore – iseljenika, usvajanju zakonom propisanih podzakonskih akata, kao i o planiranim aktivnostima u cilju intenziviranja saradnje svih udruženja sa matičnom državom.
Mitrović je informisao Stankovića o brojnom stanju i aktivnostima iseljeničkih organizacija u R. Argentini, odličnom saradnjom koju Uprava ima sa istim i brojnim kulturnim i društvenim događajima koje naša udruženja organizuju. Mitrović je istakao da su dobri odnosi između Crne Gore i Argentine potvrđeni posjetom predsjednika Crne Gore Mila Ðukanovica R. Argentini. U okviru posjete predsjednika, otvorena je Crnogorska kuća u Saenz Penji, održana je proslava posvećena jubileju dvjesta godina od doseljavanja prvih crnogorskih iseljenika i sto deset godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa izmedu dvije države.
Podijeli: