Silvana Baletić u posjeti upravi za dijasporu

U srijedu 04. septembra tekuće godine potpredsjednica Nacionalnog savjeta crnogorske nacionalne manjine u R. Srbiji Silvana Baletić posjetila je Upravu za dijasporu. Sa njom je razgovarao direktor Uprave za dijasporu mr Predrag Mitrović.

Baletić je informisala Mitrovića o prethodnim i budućim aktivnostima Nacionalnog savjeta na polju unaprijeđivanja odnosa sa matičnom državom, kao i o položaju i statusu crnogorske dijaspore u R. Srbiji.

Mitrović je upoznao Baletić sa aktivnostima Uprave za dijasporu koja je u kratkom periodu pokrenula veliki broj kvalitetnih projekata kao što su: online kurs crnogorskog jezika, web aplikacija o evidenciji iseljenika, izdavanje iseljeničkih knjižica i mnogi drugi projekti.

Govoreći o važnosti očuvanja nacionalnog i kulturnog identiteta Crnogoraca u R. Srbiji, kao i o učvršćivanju i jačanju veza sa matičnom državom, Mitrović je istakao da su ovo polja kojima treba da se bavi Nacionalni savjet, te skrenuo pažnju na dva medijska saopštenja ovog tijela kojim su prekoračena njegova ovlašćenja. On je istakao da nadležni državni organi ne mogu ignorisati ovakvu zloupotrebu i javno istupanje tijela kojem prioritetan zadatak treba da bude zaštita prava i interesa naše zajednice u Srbiji.

U nastavku razgovora Mitrović je govorio o važnosti koju Uprava pridaje našoj zajednici u Srbiji i u tom smislu istakao da je putem ovogodišnjeg Javnog konkursa za sufinansiranje programa odnosno projekata u oblastima saradnje sa dijasporom-iseljenicima, Uprava pomogla 24 projekta kandidovana od strane crnogorskih udruženja u R. Srbiji u iznosu od 35,000 eura. Apostrofirao je da će Uprava za dijasporu, u okviru zakonskih mogućnosti, nastaviti da podržava kvalitetne projekte na polju jačanja saradnje sa matičnom državom, u saradnji sa Ambasadom Crne Gore i Generalnim konzulatom u R. Srbiji.

Podijeli: